Digiarjessa


BLOGI
  Asko Hörkkö | Ratkaisuarkkitehti

  Kokonaisvaltainen toiminnanohjaus - 7 hyötyä

  Mitä kokonaisvaltainen toiminnanohjaus oikeastaan on - ja kenelle se kuuluu? Vaikka ERP-järjestelmän hankinta nykypäivänä suoritetaan lähes poikkeuksetta liiketoiminnan lähtökohdista, ymmärretään toiminnanohjaus-käsite kuitenkin usein pelkkää ERP-järjestelmää tarkoittavaksi asiaksi.

  toiminnanohjaus
  Asko Hörkkö | Ratkaisuarkkitehti

  4 kokonaisvaltaisen toiminnanohjauksen vaatimusta

  Kokonaisvaltainen toiminnanohjaus on ajatuksena hieno. Se avaa paljon mahdollisuuksia yhtenäisen toiminnanohjausdatan hyödyntämiseen kaikissa yrityksen toiminnan ohjaamiseen liittyvissä tarpeissa. Kokonaisvaltainen toiminnanohjaus asettaa kuitenkin järjestelmän hankinnalle ja toteutukselle tiettyjä vaatimuksia, jotta kokonaisvaltaisen mallin potentiaalia päästään täysimääräisesti hyödyntämään. Alla on listattu neljä tärkeintä tähän liittyvää vaatimusta.

  toiminnanohjaus
  Digia Oyj

  Mitä kokonaisvaltainen toiminnanohjaus mahdollistaa, Mika Lehtinen?

  Kun puhutaan kokonaisvaltaisesta toiminnanohjauksesta, on syytä määritellä, mitä kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan. Digian määritelmä ei kata vain ERP:iä, vaan kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan kaikkia toiminnanohjaukseen liittyviä järjestelmiä, jotka on koottu yhdeksi integroiduksi kokonaisuudeksi.

  toiminnanohjaus
  Mika Lehtinen | Liiketoimintakonsultti

  Toiminnanohjaus - ei pelkkä ERP

  Toiminnanohjaus tai toiminnanohjausjärjestelmä on suomenkielinen vastine ERP:lle tai ERP software:lle. ERP tulee sanoista Enterprise Resource Planning, joka viittaa näiden järjestelmien historiaan ja lähtökohtiin etenkin yrityksen taloushallinnon työkaluna.

  toiminnanohjaus
  Aki Kortesniemi | Liiketoimintakonsultti

  CEM-mimmit ja ERP-äijät – Voiko wau-elämys olla myös tehokas?

  Asiakaskokemuksen kehittäminen (Customer Experience Management, CEM) on ollut in ja hot jo 2000-luvun lopusta lähtien. Kun yritykset hakevat kilpailukykyä jatkuvasti kovenevassa ja globalisoituvassa markkinassa, pelkät tuotteen tai palvelun ominaisuudet eivät enää riitä. Pitää pystyä hurmaamaan asiakas.

  toiminnanohjaus   asiakaskokemus

  1 2 3