Digiarjessa-blogi

Tuotetiedonhallinnasta apua verkkokaupan kansainvälistymiseen

Jouni Wahalahti23. maaliskuuta 2018
placeholder_200x200

Kansainvälistyminen on kilpailun kovetessa verkkokauppojen elinehto. Verkkokaupan prosessit ja tapa puhutella asiakkaita on mietittävä huolella uusille markkina-alueille mentäessä. Tuotteiden hallinnan näkökulmasta kansainvälistyminen tarkoittaa moninkertaistuvaa tietomassaa – jonka hallinnassa PIM-järjestelmä on korvaamaton apu.

kv-verkkokauppa-tuotetiedonhallinta.jpg

Tuotetiedonhallinnan merkitys korostuu verkkoliiketoiminnassa myös silloin kun suunnitellaan kansainvälistymistä. Jos verkkokaupan valikoima on tuhansia, kymmeniä tuhansia tai jopa satoja tuhansia tuotteita, menee perusprosessien ja tuotteiden myyntikuntoon saattamisessa jo yhdellä kielellä erittäin paljon aikaa.

Yleensä verkkokaupassa keskitytään päämarkkina-alueen hoitamiseen mahdollisimman hyvin, ja prosessit sekä resurssit on hyvin pitkälle keskitetty siihen. Tämä onkin luonnollisesti järkevää. Nyt kun Amazonin rantautumisesta Suomeenkin on ollut huhuja, ja Ruotsiin Amazon joka tapauksessa tulee, on verkkokaupan tulevaisuuden elinehto olla mukana myös kansainvälisessä liiketoiminnassa – oman verkkokaupan tai vaikkapa Amazonin kautta.

Verkkokaupalle on siis järkevää ottaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa myös kansainvälistymistavoite. Tuotetiedonhallintajärjestelmä (PIM) mahdollistaa prosessien suunnittelun tehokkaasti useita markkina-alueita ja markkina-alueen laajentamista ajatellen.

Kuinka liikkeelle verkkokaupan kansainvälistämisessä?

Verkkokaupan kansainvälistymisen suunnittelu on hyvä aloittaa markkina- ja kilpailijakartoituksella, jonka tuloksien pohjalta nähdään, mitkä ovat liiketoiminnan kannalta järkeviä alueita lähteä kasvattamaan toimintaa. Valitut markkina-alueet ohjaavat ekosysteemin kehittämistä, ja usein itse verkkokauppateknologia mahdollistaa uusien kieliversioiden lisäämisen kauppaan.

Kansainvälistä verkkokauppaa rakennettaessa tulee huomioida kohdemaiden kielet, verotuskäytäntö ja tietysti logistiset ratkaisut. Käytännön toimet kansainvälisen verkkokaupan käynnistämiseksi vaativat siis lukuisan joukon käytännön asioita, jotka tulee selvittää, mutta yhtenä suurimpana kynnyksenä koetaan yleensä tuotetiedon kääntäminen.

Tuotetiedot, eli se, miten tuotteet on verkkokaupassa esitetty ja kuinka selkeästi ja houkuttelevasti niistä kerrotaan, ovat aivan keskeisessä asemassa koko verkkokaupan menestyksen kannalta. Kun siis verkkokaupasta tehdään uusille markkina-alueille kieliversioita, on ensiarvoisen tärkeää, että tuotetiedot on huolella käännetty.

Hallitse käännökset PIM-järjestelmän avulla

Valtavan tuotetietomassan käännöstyö voi tuntua isolta urakalta, mitä se onkin. PIM-järjestelmistä löytyy kuitenkin valmiit integraatiot useisiin käännöspalveluihin, jotka tarjoavat käännöksiä osittain tai jopa täysin automatisoituna. Käännöspalveluiden toiminta perustuu usein niin sanottuun käännösmuistiin, jossa sanoja sekä lauseita on kerätty valmiiksi käännöspalvelun tietokantaan. Toki useat käännöspalvelut tarjoavat myös ihan puhdasta käännöstyötä. Yleensä paras vaihtoehto löytyy kartoittamalla suosituimmat käännöspalvelut ja selvittämällä, millaisia valmiita käännöksiä heidän palvelustaan löytyy juuri sinun toimialalle.

PIM mahdollistaa myös käännöksien tekemisen suoraan järjestelmässä. Kääntäjälle voidaan antaa oikeudet tehdä esimerkiksi vain ruotsin kielen käännökset PIM-käyttöliittymässä, eikä kääntäjä pääse muuta tuotetietoa muokkaamaan. Excel ja .csv -muotoiset tuotelistat voidaan myös toimittaa kääntäjälle, ja ne on erittäin helppoa ja nopeaa tuoda valmiina käännösteksteinä takaisin PIM-järjestelmään tuontityökaluilla.

Olisiko sinunkin liiketoimintasi aika vauhdittaa kansainvälistä kasvua ja kuroa kiinni etumatka hyödyntämällä PIM-järjestelmää myös kansainvälistymisen vauhdittamiseen?

Jouni kertoo webinaarissa, kuinka tuotetiedonhallinta tukee monikanavaista liiketoimintaa. Tilaa webinaaritallenne >>

New call-to-action 


verkkoliiketoiminta   tuotetiedonhallinta


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Sinua voisi myös kiinnostaa