Digiarjessa-blogi

Tuotetiedonhallinta - välttämättömästä pahasta liiketoiminnan kilpailueduksi

Digia Oyj7. huhtikuuta 2017

Verkon ja kivijalan yhdistävä tuotetiedonhallinta on parhaimmillaan yksi liiketoiminnan kilpailueduista - etenkin jos mukaan on valjastettu myös yhteistyötahot. Lue, miksi tuotetiedonhallintaan panostaminen kannattaa.

tuotetiedonhallinta.jpg

Tänä päivänä yritysten asiakkaat vaativat entistä tarkempaa, ajantasaisempaa ja relevantimpaa tietoa tuotteista. Keskitetty tuotetiedonhallinta varmistaa tarkan ja ajankohtaisen tuotetarjonnan, jonka avulla yritys erottuu eduksi kilpailijoista luomalla erinomaisen asiakaskokemuksen jokaisessa myyntikanavassa, jossa yritys toimii.  Paineita muutokselle asettavat markkinoiden kasvava kompleksisuus ja asiakkaiden vaatimat kasvavat valikoimat sekä useiden kanavien samanaikainen hallinta.

Näitä asioita ei ole perinteisesti ollut helppoa hallita samanaikaisesti. Ennen riitti, että yritys hallitsi tuotteiden perustiedot hyvin, eli kunhan MDM (master data management) –järjestelmä oli kunnossa. Markkinoiden muutos ja kasvaneet vaatimukset tuotetiedonhallinnalle ovat vieneet markkinaa suuntaan, jossa hallitaan sekä tuotetietoa että digitaalista aineistoa.

Suuri osa yrityksistä on hyppäämässä tähän kehitysvaiheeseen, jossa MDM:n lisäksi hankitaan digitaalisten aineistojen hallintatyökalu, jonne tallennetaan esimerkiksi kuvat ja videot tai muut vastaavat tuotetta koskevat aineistot. Nykypäivän maailmassa, jossa kaiken tiedon tulee olla aina saatavilla kanavasta ja ajasta riippumatta, ei enää riitä, että tuotetietoa ja aineistoja on saatavilla erikseen eri järjestelmissä vaan ne on saatava yhdestä paikasta oikealla hetkellä.

Seuraava kehitysvaihe PIM-maailmassa on tuotekokemuksen hallinta (PXM – Product experience managament). Tämä tarkoittaa tuotetiedon hallintaa monikanavaisessa ympäristössä, jossa asiakaskokemus on nostettu tuotetiedon hallinnan keskiöön eli tuotteesta luodaan kokemus sitä selailtaessa ja ostettaessa. Ajattelumallina on siis se, että jokainen tuote kertoo tarinan asiakkaalle. Lue lisää tuotekokemuksen hallinnasta>>

Arvoketjun eri osapuolet mukaan tiedon tuottamiseen

PIM-maailmassa arvoketjuajattelu nousee tärkeään rooliin, koska tuotetiedon tuottajia on ketjussa monia. Pääsääntöisesti yksi yritys ei ikinä tuota kaikkea tuotetietoa, jota tiettyyn tuotteeseen tai palveluun liittyy.

Tällöin on tärkeää mahdollistaa tavarantoimittajien ja muiden prosessissa mukana olevien tahojen mahdollisuus päästä muokkaamaan ja lisäämään tuotetietoja. Tämä vähentää myös tuotetta myyvän yrityksen resurssitarvetta huomattavasti, kun arvoketjun eri osat tuottavat heille relevantin ja oikean tiedon kustakin tuotteesta. Tällöin arvoketjussa voidaan tuottaa tehokkaasti aina ajantasaista ja relevanttia tietoa, kun kustakin tuotteen elinkaaren vaiheesta vastaava taho voi syöttää ja muokata dataa. Tämä tehostaa myös kumppaniajattelua ja korostaa kumppanuuden merkitystä esimerkiksi vastuukysymyksissä.

Tehokas tuotetietoprosessi tuottaa arvoketjuun merkittävää lisäarvoa, koska tuotetieto elää ja kasvaa tuotteen elinkaaren mukaan ja parhaimmillaan tuotteesta tehdään kokemus, jollaisesta loppuasiakas on valmis maksamaan ekstraa.

Miksi tuotetiedonhallintaan kannattaa panostaa?

Jo yksistään digitaalisten aineistojen määrän kasvu liittyen tuotetietoon lisää paineita panostaa keskitettyyn tuotetiedonhallintaan. Tuotteeseen liittyvän digitaalisen aineiston alati kasvava määrä on johtanut siihen, että materiaalia säilötään  milloin missäkin. Osa aineistosta on levyn kulmalla, osa Excelissä ja osa jossain järjestelmässä. Tämä johtaa siihen, että loppujen lopuksi kukaan ei enää hallitse tuotetietoa kontrolloidusti eikä sitä varsinkaan kyetä jakamaan sitä tarvitseville.

Keskitetyllä tuotetiedonhallinnalla kaikki on järjestyksessä ja aina kaikkien saatavilla. Myös tuotetiedon nopea ja tarkka löydettävyys on avainasemassa, sillä aiemmin kuvaamassa tyypillisessä tapauksessa tiedon hankintaan ja kokoamiseen menee huomattavasti aikaa. Keskitetyllä ratkaisulla yritys säästää huomattavan määrä resursseja sekä tiedon hallintapuolella, että sitä käyttävässä portaassa. Panostaminen kunnolliseen PIM-järjestelmään tuo yritykselle merkittäviä kilpailuetuja ja tehostaa liiketoimintaa ja sen prosesseja.

Kenties tärkein syy panostaa PIM:iin on nykymaailman moninaiset asiakaskosketuspisteet ja eriävät ostopolut. Hyvin mietityllä PIM-ratkaisulla taataan jokaisessa asiakaskosketuspisteessä aina relevantti ja ajantasainen tuotetieto. Ei ole väliä missä kanavassa tai missä kohtaa ostopolkua asiakas on kulloinkin menossa, sillä hänellä on aina oikeat tiedot ja materiaalit tuotteesta käytössään. Tämä lisää merkittävästi konversiota sekä verkossa että kivijalassa.

Tuotetiedonhallinta kattaa kaikki kohtauspisteet

Jotta loppuasiakkaat löytävät oikean tuotteen, on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten tuotteet kategorisoidaan ja esitetään kuluttajille. Yleensä ensimmäinen asiakaskohtauspiste on verkko ja siellä asiakas aloittaa ostopolun joko tarpeen tai impulssin aikaansaamana. Tuotetiedon on oltava jäsenneltyä ja kategorioinnin on oltava huippuluokkaa, jotta asiakas löytää sen mitä etsiikin. Tuotteiden sijainnit tuotepuussa on oltava loogisia, jotta kuluttajat voidaan ohjata oikeaan paikkaan.

Verkko toimii monen yrityksen kivijalkamyymälän näyteikkunana, jolloin tuotetiedonhallinnalle ja kivijalkaliiketoiminnalle syntyy hyvin vahva yhteys. Ja usein asiakas tarvitsee etenkin suuremmissa hankinnoissa vielä myyjän vakuuttelua ostopäätöksen tekemiseen. Tällaisissa tilanteissa on valtava etu, jos myös kivijalkamyymälän henkilökunnalla on tuotetieto käytössään, josta on hyötyä myyntitilanteessa.

Usein ajatellaan, että hyvä ja toimiva PIM-ratkaisu tukee ainoastaan yrityksen verkkoliiketoimintaa, mutta asiakaskohtaamisia on edelleen paljon myös kivijalassa ja etenkin Suomessa vielä valtaosa ostopoluista päättyy fyysiseen myymälään. Tästä syystä on hyvä panostaa sähköiseen, ajantasaiseen ja keskitettyyn tuotetiedonhallintaan, joka kattaa yrityksen kaikki tarpeet kerralla. Tällöin tarvittava tieto on myös kaikkien saatavilla automaattisesti ilman ylimääräistä resurssitarvetta.

New call-to-action


kauppa   verkkoliiketoiminta   asiakaskokemus   tuotetiedonhallinta


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi