Työnteon mallit monipuolistuvat - Digia lanseeraa Digia Hubin freelancer-devaajille

Työskentely Digialla

blogikuva-digia-hub

Yhä useampi koodari valitsee freelancerin elämän. Digia Hub on freelancereiden yhteisö, joka tarjoaa pääsyn Digian asiakasprojekteihin sekä yhteisöllisyyttä, joka yrittäjän arjesta voi puuttua. Osana Digia Hubia olet osa meitä.

Työnteon mallit ovat monipuolistumassa IT-alalla. Perinteinen työsuhde kiinteällä kuukausipalkalla on edelleen vallitseva, mutta freelancer-tyyppinen työ ja muut joustavammat työnteon mallit ovat yleistymässä. Gartnerin mukaan kaikista työpaikoista 35-40 % tulee olemaan freelancer-pohjaisia vuoteen 2025 mennessä. IT-sektori ei ole tästä poikkeus, vaan päinvastoin kehityksen eturintamassa. Koronaviruspandemia voi hidastaa tätä kehitystä, mutta ei tule muuttamaan trendin suuntaa.

Syitä freelancer-työn suosion kasvuun on useita. Keskeisimpiä ovat koodarien voimakas kysyntä, senior-koodareiden halu päästä vaikuttamaan, mitä projekteja tekevät sekä toive saada suurempi osa siitä arvonlisästä, mitä he ovat tuottamassa. Lisäksi vapaus ja itsenäisyys houkuttavat.

Freelancerina toimiminen ei ole tosin pelkkää auvoa. Siihen liittyy myös haasteita. Huoli seuraavasta projektista on yksi päällimmäisistä. Freelancerina on usein myös varsin yksin ja voi kokea olonsa ulkopuoliseksi, kun ei kuulu virallisesti työyhteisöön. Kouluttautuminen ja uusien teknologioiden opettelu tulee tehdä omalla ajalla ja kustannuksella. Oman yrityksen pyörittäminen vaatii myös aikaa ja on pois laskutettavasta työstä.

Vastatakseen tähän työnteon murrokseen ja helpottaakseen freelancerien elämää, Digia on lanseerannut Digia Hubin, yhteisön freelancer-kehittäjille. Digia Hubin kautta freelancereille on tarjolla töitä erilaisissa Digian asiakashankkeissa. Digia Hub toimii puhtaasti asiantuntijoiden välittäjänä eikä palkkaa tekijöitä omalle palkkalistoille. Hub ei myöskään siirrä mitään velvoitteita, esim. toimitusvastuuta, freelancereille, vaan toimintapa on puhtaasti nk. tunti tunnista, eli freelancer vastaa ammattimaisesta tekemisestä ja hänelle maksetaan tehtyjen tuntien perusteella.

Digia Hub tarjoaa freelancereille pääsyn Digian laajaan asiakaskuntaan ja helpottaa uusien projektien saamista Digia Hub platformin avulla. Digia Hubin kautta freelancereilla on pääsy myös Digian heimotoimintaan.

Hubin perustaminen on Digialle luonnollinen askel laajentaa yhteistyötä freelancereiden kanssa sekä toimia entistä aktiivisemmin verkostomaisesti. Pyrimme kehittämään Hubin toimintaa pitkäjänteisesti sekä freelancereiden että asiakkaiden näkökulmasta.

New call-to-action


Työskentely Digialla

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Sinua voisi myös kiinnostaa