Digiarjessa-blogi

[UUSI OPAS] Miten tehdään hyvä digitaalinen julkinen palvelu?

Digia Oyj15. kesäkuuta 2016

Julkisen sektorin tuottavuutta voidaan kasvattaa onnistuneella digitalisoinnilla. Uusi Hyvien käyttökokemusten valtio -opas kertoo, miten rakennetaan toimiva digitaalinen julkinen palvelu. 

digitaalinen_julkinen_palvelu-1.jpg

Julkisia palveluita käyttää yhä kasvava joukko kansalaisia samaan aikaan, kun niiden tuottamiseen käytettävät resurssit pienenevät jatkuvasti. Julkinen sektori on haasteen edessä: miten kansalaisten palvelut turvataan vähenevistä resursseista huolimatta. Haasteeseen voidaan osaltaan vastata kehittämällä helppokäyttöisiä, monikanavaisia ja turvallisia digitaalisia palveluita, jotka ovat kaikkien saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.

Julkisen palvelun digitalisoiminen ei ole yksinkertaista. Siinä kannattaa huomioida muun muassa nämä näkökulmat:

  • Digitaalisista palveluista syntyy säästöä vain, jos kansalaiset alkavat käyttää niitä. Siksi palvelujen on oltava helppokäyttöisiä ja ymmärrettäviä kohderyhmälleen. Tämän takia täytyy panostaa palvelumuotoiluun.
  • Tuottavuus voi jäädä teoreettiseksi, jos järjestelmät vaativat työntekijöiltä liikaa manuaalista työtä tai ovat niin kömpelöitä, että työntekijät käyttävät mieluummin rinnakkaisjärjestelmää.
  • Pelkkä kansalaisen suuntaan toimiva palvelun pinta, eli esimerkiksi sovellus, ei riitä, jos palvelu ei toimi riittävän hyvin yhteen muiden tietojärjestelmien kanssa. Eri palvelujen tuottaman tiedon täytyy liikkua järjestelmien välillä. Siksi integraation suunnittelu on tärkeä osa palvelujen rakentamista.
  • Julkisen puolen digitaalisilla palveluilla on paljon samoja tavoitteita kuin yksityisen puolen palveluilla: tuottavuuden kasvattaminen ja kansalaisten arjen helpottaminen. Siksi palveluiden kehittämisessä kannattaa ottaa mallia yksityiseltä puolelta, kun se on järkevää.


Näitä näkökulmia avaa uusi oppaamme. Voit ladata sen tästä kuvakkeesta:

Lataa-opas-julkisen-sektorin-digitalisaatioon


julkinen sektori


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi