Digiarjessa-blogi

[UUSI OPAS] Vauhtia palvelusektorin digimurrokseen!

Digia Oyj13. joulukuuta 2017

Digian asiantuntijat kertovat tuoreessa oppaassa näkemyksensä, miten palvelutoimialan yritykset voivat parantaa asiakaskokemusta ja operatiivista tehokkuutta digitalisaation avulla.

palvelusektori-blogikuva.jpg

Kasvavista palveluyrityksistä 70 prosenttia on määrittänyt liiketoimintansa digitalisoimisen yhdeksi merkittävimmistä strategisista tavoitteistaan. Tulos ilmenee Palvelualojen työnantajat Palta ry:n tutkimuksesta keväältä 2016.

Mitä digitalisaatio voi sitten tuoda palvelusektorille, ja miksi se nähdään kasvun moottorina? Viime vuosina keskusteluissamme palvelutoimialan yritysten kanssa erityisesti kaksi aihepiiriä on korostunut: tehokkuus ja asiakaskokemus.

Olemme koonneet tuoreeseen oppaaseen näkemyksiämme, kuinka digitalisointi ja automatisointi tehostavat operatiivista toimintaa ja auttavat sitä kautta rakentamaan kilpailukykyä kasvun perustaksi. Aloilla, joilla automaatioaste on korkea ja prosessit virtaviivaistettu, mietinnässä on asiakasrajapinnan palveluiden uudistaminen sekä kokonaan uusien palveluiden ja ansaintamallien kehittäminen – ja sitä kautta kilpailuedun luominen.

Kerromme oppaassa:

  • Kuinka työvuorosuunnittelua, resursointia ja kenttätyönohjausta saadaan automatisoimalla tehostettua ja tarkennettua
  • Kuinka näkymättömät työt saadaan näkyviin ja laskutusastetta parannettua
  • Kuinka asiakaskokemusta voidaan parantaa tarjoamalla uusia palveluita, monikanavaista asiointia ja läpinäkyvyyttä
  • Kuinka tietoa voidaan hyödyntää yrityksen johtamisessa ja päätöksenteossa.

New Call-to-action 


palveluliiketoiminta


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi