Vähittäiskauppa nykyaikaan – olisiko myymälätyössä tehostettavaa?

Työn tehostaminen tekniikan avulla on arkipäivää esimerkiksi teollisuudessa, mutta toisin on vähittäiskaupassa. Ainakaan mahdollisuuksien puutteesta ei ole kyse: tarjolla on lukuisia keinoja niin työvuorojen optimointiin kuin ketjuohjaukseen ja työn hallintaan.

Teollista työtä on jo pitkään tehostettu informaatioteknologian keinoin. Valmistavassa teollisuudessa valmistussoluista tai tiimeistä löytyy vuoron tehtävälista sekä tavoitteet. Tuotetieto sekä piirustukset ovat saatavissa sähköisessä muodossa, ja erilaisista poikkeamatilanteista saadaan välitön varoitus, jonka pohjalta voidaan nopeasti ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin.

Vähittäiskaupassa ei teknologian tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisessä olla aivan yhtä pitkällä. Tämä ei johdu ainakaan mahdollisuuksien puutteesta, sillä nykyisillä IT-ratkaisuilla on mahdollista tukea myymälätyön eri osa-alueita hyvinkin tehokkaasti.

Lisäksi tällaisella ”sähköisellä tuella” on teollisuuteen verrattuna paljon potentiaalia. Tyypillisesti myymälätyössä työntekijöiden vaihtuvuus on teollisia töitä suurempi, ja henkilökunnan koulutustaso usein matalampi. Helposti tulee mieleen, että kokenut ja koulutettu metallimies pärjäisi ehkä pienemmälläkin tuella, mutta uuden myyjän tukemisella saavutettava myynnin kasvu voi olla hyvinkin merkittävää.

tempus_0304

Miten supermarketin elintarvikeosaston vastaava hyötyisi työnohjaustekniikasta?

  1. Ensin pitää saada työvuorolista tehtyä.

Tämä on haastava optimointitehtävä, jossa haetaan oikeaa miehitystä varmistamaan haluttu asiakaspalvelun taso. Lisäksi pitää huomioida myyjien osaaminen, työsopimukset, henkilökohtaiset toiveet ja rajoitteet, lomat, tunnit vs. TES ja tasoittumisjakso, ylitöiden määrä jne. Tällainen optimointitehtävä onnistuu helpommin tietojärjestelmältä kuin ihmistyönä kynän ja paperin avulla.

  1. Sitten työt on suunniteltava ja jaettava: Jokaiselle osaston myyjälle pitää saada tieto tehtävistä ja niiden ajoituksesta tai tärkeysjärjestyksestä.

Pohjaksi tähän tarvitaan suuri määrä tietoa. Osa siitä tulee myymälään ketjuohjauksesta: esim. hinnoittelu, kampanjat, toimitusaikataulut, kausimuutokset ja tieto poikkeustilanteista kuten takaisinvedot. Useimmiten tämä tieto kulkee sähköpostitse, mikä ei ole erityisen toimiva ratkaisu: sähköpostitulvan hallinta on tehtävä sinänsä, ja kiireelliset asiat hukkuvat helposti vähempiarvoisten sähköpostien tulvaan. Saatuaan tarvittavan informaation osastovastaavan pitää suunnitella ja jakaa työvuoron tehtävät.
Vuoron aikana tilanteesta pitäisi pysyä jatkuvasti ajan tasalla: mitä on tehty, mitä on tekemättä, ketkä ovat vapaita uusiin tehtäviin, missä tarvitaan apua… Tämä tilannekuva on pienessä myymälässä hallittavissa ilman apuvälineitäkin, mutta etenkin isommissa myymälöissä reaaliaikainen tehtäväohjausjärjestelmä parantaa merkittävästi kokonaisuuden hallintaa ja poikkeustilanteisiin reagointia.
  1. Työn etenemistä on voitava seurata ja raportoida läpinäkyvästi.

Jos toimeksianto on tullut ketjuohjauksesta sähköpostilla, lähettäjällä ei ole näkyvyyttä siihen, milloin sähköposti on luettu ja onko viestin edellyttämät tehtävät hoidettu. Sama läpinäkyvyyden puute koskee usein myös omaa myymälää. Osastovastaava ei ilman eri tarkistuskierrosta tiedä, mitä edellisessä vuorossa on tehty: mitkä kuormat on purettu, mitkä esillepanot on uusittu, mitkä kampanjahinnat on merkitty esille jne. Sekä ketjuohjaukseen että myymälän sisäiseen viestintään on olemassa reaaliaikaisia sähköisiä työkaluja, jotka toimivat esimerkiksi tableteilla ja myymälän taustatilojen kosketusnäytöillä.
Digiassa olemme tehneet pitkään töitä ylläkuvattujen haasteiden parissa. Jos jotain olemme matkanvarrella oppineet, niin sen, että näissä asioissa one size doesn’t fit all: tarpeet ovat tapauskohtaisia ja valmisratkaisuilla päästään vain harvoin haluttuun lopputulokseen. Oikealla suunnittelulla taas on mahdollista saada aikaan huomattavia edistysaskeleita niin työvuorojen optimointiin kuin ketjuohjaukseen ja tehtävähallintaankin.

 

New Call-to-action

kauppa   henkilöstönohjaus   työvuorosuunnittelu
Mika Lehtinen | Liiketoimintakonsultti

Mika Lehtinen | Liiketoimintakonsultti

Mika tuntee hankintaketjut, toimipaikan ja toimitusketjujen optimoinnin, tarjooman kehittämisen ja kysynnän ennakoinnin kuin omat taskunsa. 13 vuoden kokemus liiketoimintaprosessien kehittämisestä kattaa sekä vähittäiskaupan että kappaletavaratuotannon toimialat. Mikan fiksaatio nopeuteen ja tehokkuuteen näkyy vapaa-ajallakin milloin moottoriradalla, milloin vesiurheilun parissa.

Kirjoittajan kaikki blogitekstit

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Viimeisimmät kirjoituksetSeuraa meitä somessa

LinkedIn Twitter Facebook YouTube YouTube