Digiarjessa-blogi

Microsoft Dynamics 365 Technical Conference 2/2: Versionvaihto vanhasta AX:sta Dynamics 365 for Operationsiin

Blogimme edellisessä osassa kerroimme uusimmat kuulumiset Dynamics 365 for Operationsin pilvi-integraatiokyvykkyyksien, räätälöintimahdollisuuksien ja alustavaihtoehtojen tiimoilta. Toisessa osassa käymme läpi, miten vanha Dynamics AX päivitetään uuteen Dynamics 365 for Operations -versioon.

dynamics-versionvaihto.jpg

Moni yritys ohjaa toimintaansa Microsoft Dynamics AX:lla, versionumeron ollessa 2012, 2009 tai jopa muinainen 4.0. Miten vanha uskollinen erppi sitten saadaan päivitettyä uudenkarheaan pilviversioon? Merkittävimmät huomioitavat osa-alueet ovat ohjelmakoodi, data ja integraatiot.

Ohjelmakoodin päivitys

Microsoft on tehnyt koodinpäivitystyökalut vain AX 2012-versiosta päivittäville. Koodin mekaanista päivitystä oleellisempaa - ja välttämätöntä - on kuitenkin ohjelmakoodin uudelleenjärjestely uuden laajennos-ajattelun (extension) mukaiseksi, sekä pilkkominen erillisiksi asennuspaketeiksi (package). Laajennoksiin siirtyminen mahdollistaa järjestelmän helpon päivitettävyyden jatkossa, ja pilkkominen on puolestaan tarpeen, jotta voidaan hallita helposti testi- ja tuotantoympäristöihin julkaistavia osakokonaisuuksia. Versionvaihto on joka tapauksessa hyvä hetki arvioida vanhojen räätälien tarpeellisuutta. Päivitysprojektin työmäärä on sitä pienempi mitä vähemmän räätälöintejä tuodaan vanhasta versiosta.

Datan päivitys

Datan päivityksessä on kaksi mahdollista lähestymistapaa. Datamigraatiossa tuodaan vain halutut tiedot, yleensä lähinnä parametrit, perustiedot, alkusaldot ja avoimet tilaukset, uuteen ympäristöön. Tietokantapäivityksessä puolestaan päivitetään koko olemassaoleva tietokanta Dynamics 365 for Operations -kelpoiseksi. Tietokantapäivitys on mahdollinen vain AX 2012-versiosta päivitettäessä, ja tietokannan päivitystyökalut tulevat saataville vasta myöhemmin tänä vuonna. Sopiva lähestymistapa riippuu tilanteesta, mutta versionvaihto tarjoaa hyvän tilaisuuden keventää järjestelmää ja jättää vanhat tapahtumat erilliseen arkistoon.

Liittymien päivitys

Liittymien osalta merkittävin muutos on uusi entiteettipohjainen tietomalli, joka tarjoaa yksinkertaisen ja helposti ymmärrettävän näkymän järjestelmän tietoihin. Kaikki tietojen tuonti ja vienti tapahtuu entiteettien kautta, ja näin ollen myös liittymärajapinnat noudattavat entiteettien tietorakennetta. Varsinaiseen taulurakenteeseen ei ole enää suoraa näkyvyyttä.

dynamics-kaavio.png

Vanhojen AX-versioiden yleisin integraatiotekniikka AIF (Application Integration Framework) ei ole mukana uudessa Dynamics 365 for Operations -versiossa. Sen on korvannut jo AX 2012:sta tuttuun Data Import Export Frameworkiin (DIXF) perustuva, AIFia suorituskykyisempi koneisto. Kevyempiin ja reaaliaikaisiin integraatiotarpeisiin voidaan käyttää OData-rajapintoja, joita järjestelmästä löytyy valmiina jopa tuhansia.

Lisäksi, pilvipalvelusta kun on kyse, järjestelmä ei enää näe paikallisia hakemistoja ja levynkulmia. Tästä syystä integraatioihin tarvitaan käytännössä aina jokin integraatioalusta, joka siirtää tiedot Dynamicsista ja Dynamicsiin. Jos yrityksellä on jo käytössä integraatioalusta, esim. Microsoft Biztalk, se on helppo yhdistää Dynamics 365 for Operationsiin. Jos integraatioalustaa ei vielä ole, tai mikäli halutaan siirtää myös integraatiot pilveen, voidaan hyödyntää Microsoftin Azure Logic Appsia (Logic Appsista kerrottiin blogimme edellisessä osassa).

Kaiken kaikkiaan versionvaihtoprojekti Dynamics 365 for Operationsiin tarkoittaa väistämättä joidenkin asioiden ajattelemista uudella tavalla. Parhaimmillaan se tarkoittaa nykyisten toimintatapojen ja prosessien uudelleen miettimistä ja kehittämistä. Standardijärjestelmän ominaisuuksien tehokkaampi hyödyntäminen ja perinteisten räätälöintien muuttaminen laajennoksiksi vaativat jonkin verran työtä, mutta helpottavat kaikkia tulevia sovelluspäivityksiä merkittävästi.

Uusi versio tuo myös mukanaan aivan uusia mahdollisuuksia esimerkiksi raportoinnin ja integraatioiden osalta.  Power BI -raportointi, Common Data Service, Power Apps, Logic Apps ja muut pilviratkaisut mahdollistavat tietojen tarkastelun ja jakamisen ennennäkemättömän helposti yli järjestelmärajojen.

 

St1 vei toiminnanohjauksen pilveen - lue lisää tiedotteestamme >>


toiminnanohjaus   Microsoft


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi