Viisi trendiä, joista tulevaisuuden menestyjät nappaavat kiinni energiatoimialalla

asiakaskokemus digitalisaatio energia

rekrytointikuvia-2021-web-188

Energia-alan toimijoiden on käynnissä olevan murroksen keskellä fokusoiduttava, erottauduttava ja laajennettava rooliaan perinteisestä sähkön myyjästä laajemmaksi palveluntarjoajaksi.energiatrendit.jpg

Nykytilanteessa, jossa asiakkaat tekevät sähkönhankintapäätöksensä lähes yksinomaan hinnan ja paikallisuuden perusteella, brändillä ei ole juurikaan merkitystä. Jos ja kun yritykset kehittävät tulevaisuudessa korkeamman huomioarvon hyödykkeitä kuin sähkö, brändin merkitys korostuu.

Tulevaisuuden menestyvät brändit nappaavat kiinni markkinatrendeistä, kuten pientuotannosta, aurinkolämmöstä tai sähköautojen yleistymisestä. Rohkeimmat yhtiöt tähyävät kasvun mahdollisuuksia myös Suomen ulkopuolisilta markkinoilta, joilla perinteisesti on nähty hyvin vähän suomalaisia yhtiöitä Fortumia lukuun ottamatta.

1. Energiantuotanto hajautuu teknisten innovaatioiden johdosta

Uudet innovaatiot tuovat kustannustehokasta tuotanto-, jakelu- ja varastointiteknologiaa saataville aiempaa edullisemmin. Samaan aikaan tuotannon skaalaedut pienenevät merkittävästi. Muun muassa aurinkoenergian hyödyntämiseen ja akkuteknologiaan liittyvät innovaatiot mahdollistavat voimakkaasti hajautuneen energiantuotannon. Markkinan rakenne on muuttumassa keskitetystä energiantuotannosta hajautetumpaan malliin. Sama kehitystrendi on näkyvissä lämpöliiketoiminnan puolella. Tulevaisuudessa on todennäköistä, että kokonaistuotannon ja tuotanto-kysyntätasapainon kannalta merkittävä määrä energiantuotanto- ja varastointikapasiteetista tulee erilaisilta pientuottajilta. Kysyntäjoustopalveluiden kehittyminen vaatii älyverkkojen, asiakkuuksien, markkinoiden ja laitteiden välistä reaaliaikaista integraatiota. Toimiessaan se voi tuoda koko energiajärjestelmään toimitusvarmuutta, joka on tänä päivänä yksi toimialan suurista haasteista.

2. Sähköautot katukuvaan

Sähköautojen yleistyminen on yksi konkreettinen esimerkki siitä, miten teknologiset innovaatiot näkyvät katukuvassa. Kaupungistumisen megatrendi jatkuu, mikä näkyy entistä tiheämpänä kaupunki-infrana. Akkutekniikan kehitys mahdollistaa yhä pienemmät ja kevyemmät akut, joiden varastointikapasiteetti kasvaa jatkuvasti. Näiden kahden trendin vaikutuksesta sähköautot yleistyvät pikkuhiljaa, mikä asettaa puolestaan uusia vaatimuksia latausverkostolle. Myös energiayhtiöille voi piillä mahdollisuuksia siinä, kuinka kattava latausverkosto tuodaan tarjolle kasvavaan tarpeeseen.

3. Energiatoimialan überisaatio: energiayhtiö operaattorina sähköntuottajien ekosysteemissä

Erilaiset pientuotannon keinot, esimerkiksi aurinkopaneelit, ovat edelleen marginaalitoimintaa, mutta ne ovat yleistyneet viime vuosina. Pientuotannon yleistyessä ja sähköverkkojen kehittyessä voi tulevaisuudessa olla mahdollista, että esimerkiksi kotitaloudet myyvät omista aurinkopaneeleista sähköä jakeluverkkoon. Pientuottajilla ei kuitenkaan ole osaamista, eikä todennäköisesti myöskään halua, huolehtia itse kapasiteettinsa asentamisesta ja ylläpidosta tai oman tasepoikkeaman hallinnoinnista markkinoilla.

Tällöin isoille yhtiöille aukeaa mahdollisuuksia lisäpalvelujen kehittämiseen. Isoille toimijoille voi olla järkevää pyrkiä operaattorin rooliin: ne hallinnoivat energiavirtoja ja mahdollistavat pientuottajien toiminnan esimerkiksi aurinkopaneeleja myymällä ja rahoittamalla. Myös hajautettujen energiantuotantolaitteistojen ylläpitopalveluissa on mahdollisuuksia. Mikäli sähkö on tulevaisuudessakin tuote, joka on kulutettava samaan aikaan kun se tuotetaan, operaattorilla voi olla rooli sähkön tuotannon koordinoinnissa. Tätä uutta, hajautettua energiantuotantojärjestelmää varten syntyy avoimesti hyödynnettäviä, täysin digitaalisia palveluita, joiden avulla kapasiteetin omistajat voivat vaivatta liittyä osaksi energiajärjestelmää ja energiamarkkinaa. Näin koko energiatoimiala muuntuu ”harvalta monille” -mallista tuottajien ja kuluttajien ekosysteemiksi.

4. Ympäristötietoisuus lisääntyy

Nykytilanteessa ympäristöystävällisyys ei ole ostokriteeri asiakaskunnassa kuin hyvin pienelle joukolle – energiayhtiön valinnassa ratkaisee useimmiten mahdollisimman halpa hinta. Asiakaskunnan ympäristötietoisuus kuitenkin kasvaa jatkuvasti. Yhtiöillä on uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen poliittista painetta, ja poliittisessa ohjauksessa olevat yhtiöt joutuvat ennemmin tai myöhemmin luopumaan traditionaalisista tuotantomuodoista tai hyvin dramaattisesti vähentämään niiden osuutta. Tästä syystä myös energiayhtiöiden omissa intresseissä on lisätä asiakkaiden ympäristötietoisuutta.

5. Kulutuskäyttäytyminen muuttuu ja odotukset kasvavat

Asiakkaiden odotukset siitä, miten he tulevaisuudessa haluavat palvelujaan ostaa ja kuluttaa, muuttuvat. Käytännöt leviävät toimialalta toiselle, eikä kuluttaja tee arjessaan eroa, asioiko hän energiayhtiön, pankin tai vähittäiskaupan kanssa. Odotukset monipuolisille, henkilökohtaisille palveluille kasvavat. Asiat on voitava hoitaa verkossa ja mobiilisti, eikä asiakas jaksa vaivautua konttorille. Tosin yhtiöt, jotka ottavat valikoimiinsa konkreettisia tuotteita, saattavat tarvita tuotteilleen paikan, jossa esitellä niitä. Näin perinteinen ”konttori” voi kokea muodonmuutoksen ja muuttua nahkaansa luovan energiayhtiön kivijalkamyymäläksi.


Mikä on digitalisaation rooli menestyksen rakentamisessa tulevaisuudessa? Miten kääntää kilpailueduksi asiakastieto, energiayhtiöiden tärkein alihyödynnetty resurssi? Lue lisää tuoreesta katsauksestamme.

New Call-to-action
 


asiakaskokemus   digitalisaatio   energia

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi