Digiarjessa-blogi

Viisi valintaa, jotka vaikuttavat kriittisesti verkkokaupan toimintaan pitkälle tulevaisuuteen

viisi-valintaa-jotka-vaikuttavat-verkkokaupan-tulevaisuuteen-584517-edited

Onnistunut verkkokauppahanke alkaa aina sen miettimisellä, mitä, miksi ja kenelle tehdään. Kun suunta on kirkas, on aika miettiä, miten tehdään. Nämä viisi näkökulmaa kannattaa ottaa huomioon toteutusta mietittäessä.

1. Järjestelmiä on tarkasteltava kokonaisuutena

Verkkokaupan täytyy toimia saumattomasti yhteen toiminnanohjauksen, tuotetiedonhallinnan ja mahdollisten muiden taustajärjestelmien ja palveluiden kanssa, jotta järjestelmät tukevat asiakkaalle yhtenäisesti näyttäytyvää toimintaa. Verkkokauppahanke tai laajemmin liiketoiminnan siirtäminen verkkoon vaatiikin koko järjestelmäarkkitehtuurin tarkastelua.

verkkokauppakokonaisuus.png

2. Monikanavaisuus vaatii integroituja järjestelmiä ja yhtenäistä tietoa

Kun liiketoimintaa laajennetaan useisiin eri kanaviin, on tärkeää, että tiedot ja sisällöt näkyvät yhtenäisesti kaikissa kanavissa sekä asiakkaille että asiakaspalvelijoille. Asiakkaan pitäisi esimerkiksi saada aina sama hintatieto, olipa hän verkkokaupassa tai puhelimessa myyjän kanssa. Usein vanhan järjestelmäympäristön haasteet liittyvät juuri monikanavaisuuteen: tieto ei ole kaikissa kanavissa reaaliaikaisesti ja yhtenäisesti saatavilla.

3. Ajattele tulevaisuuden skaalaetua

Vaikka yrityksesi olisi ottamassa vasta digitalisaation ensiaskelia, on järkevää miettiä verkkokauppatoteutusta myös tulevaisuuden tavoitteiden, liiketoiminnan kehittämistarpeiden ja laajennettavuuden näkökulmasta: kuinka esimerkiksi uusien palveluiden kehittäminen ja liittäminen samaan palvelukokonaisuuteen on mahdollisimman helppoa ja kustannustehokasta. Kukaan ei varmasti toivo, että kriittiset taustajärjestelmät, arkkitehtuurilinjaukset tai valittu verkkokauppa-alusta rajoittavat tulevaisuudessa merkittävällä tavalla verkkoliiketoiminnan liiketoiminta- ja asiakaslähtöistä kehittämistä. Lue lisää liiketoiminnan digitalisoimisen tuomista mahdollisuuksista.

4. Rakenna verkkokauppa-alusta palvelemaan ammattiostajia ja kuluttajia

Vaikka verkkokauppaa oltaisiin ensisijaisesti ottamassa käyttöön vain ammattiostajille tai kuluttajille, verkkokauppa-alustan valinnassa kannattaa huomioida kohderyhmien laajentamisen mahdollisuus. Kun eri kohderyhmien tarpeet on huomioitu heti alussa, verkkokauppa-alustan valinnassa voidaan paremmin huomioida tulevat kehitystarpeet, ja valittu alusta joustaa paremmin myöhemmissä kehitysvaiheissa.

Ammattiostajille suunnattuun verkkokauppaan liittyy tiettyjä teknisiä toimintoja, joille kuluttajakaupassa ei yleensä ole tarvetta, kuten esimerkiksi käyttövaltuus- ja identiteetinhallinta, organisaatiohierarkia, erilaiset roolit ja roolipohjaiset näkymät verkkokauppaan, tilausten hyväksyntäprosessi organisaation sisällä, tarjouspyyntöjen tekeminen roolipohjaisesti, jaetut ostoslistat, luotonvalvonta jne. Ammattiostamisen puolelta verkkokauppa on yleensä suoraviivaisempi avata kuluttajille.

5. Verkkokaupan logiikka hahmottuu käyttötapausten kautta

Kun verkkokaupan käytännön toteutus etenee, tärkeään rooliin nousee käyttötapausten määrittely. Käytännössä kaikista verkkokaupan toiminnoista määritellään yhdessä asiakkaan kanssa esimerkkitapaus, jonka mukaan kyseinen toiminnallisuus toteutetaan verkkokauppaan.

New call-to-action


verkkoliiketoiminta


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi