Digiarjessa-blogi

Yksityinen ja julkinen sektori ovat niin erilaisia vai ovatko?

Työnantajani toteuttaa palveluita sekä julkiselle sektorille että yksityisille yrityksille. Olen usein kuullut yrityspuolella toimivien henkilöiden toteavan, että julkinen sektori on niin erilainen ja hankala.

julkinen_sektori.jpg

Mietitäänpä yrityksien tavoitteita. Yritykset haluavat tehostaa toimintaansa, säästää kustannuksia, tehdä digitaalisista palveluistaan käytettävämpiä sekä houkuttelevampia parantaakseen tuottavuuttaan ja kannattavuuttaan. Onnistuakseen tässä yritykset panostavat mm. palveluprosessien kehittämiseen ja automatisointiin, palvelumuotoiluun ja parempien digitaalisten itsepalveluiden tuottamiseen.

Millaisia tavoitteita julkisella sektorilla sitten on? Siellä on tarve tehostaa toimintaa, säästää kustannuksista ja parantaa palveluiden laatua. Millaisin toimenpitein julkinen sektori näitä tavoittelee? Kehittämällä ja automatisoimalla palveluprosesseja sekä lisäämällä kansalaisten itsepalveluiden määrää rakentamalla käytettävämpiä digitaalisia palveluita.

Olenkin todennut kollegoille, että eivät nuo tavoitteet niin erilaisia ole. Isoin ero tulee siitä, että julkisen sektorin on noudatettava hankintalakia, jonka tarkoitus on taata tasavertainen kilpailuasetelma palveluiden tuottajille. Hankintalain määrittelemät hankintamenettelyt poikkeavat yrityksien menettelyistä, ja varsinkin tottumattomalle ne tuntuvat välillä turhan byrokraattisilta.

Rohkeita kokeiluja julkisella sektorilla

Nykyinen suuntaus julkisten palveluiden kehittämisessä on tavoite panostaa palveluiden käyttäjälähtöisyyteen sekä ketterien kehitysmenetelmien hyödyntämiseen. Monissa hankkeissa nämä tavoitteet valitettavasti jäävät vielä puheen asteelle, kun hankinnan yhteydessä saatetaan peräänkuuluttaa ketterää kehittämismallia, mutta itse tarjouspyynnössä pyydetään kuvaamaan koko toteutus kokonaisuudessaan yksityiskohtaisesti ja tarjoamaan se vielä kiinteään hintaan.

Julkisella puolella kannattaakin seurata ja lähteä myös rohkeammin kokeilemaan yksityisen puolen kehitysmenetelmiä. Esimerkiksi startup-maailmassa puhutaan usein minimum viable productista. Termi ei tarkoita sitä, että markkinoille työnnetään huono palvelu ihmisten kiusaksi, vaan että ennen tuotekehityksen alkua varmistetaan, että tuote vastaa riittävän suuren joukon tarpeisiin. Näin tuotekehitystä ei ohjata alusta asti väärään suuntaan väärillä oletuksilla.

Julkisella sektorilla tätä kannattaa minusta käyttää ajatuskokeena. Kenen näemme käyttävän palvelua? Kuinka suuri joukko se on? Miksi he käyttäisivät tätä palvelua?

Jatkuvaa kehittämistä

Digimaailman jättiläiset tekevät kehitystyötään jatkuvan palautteen ohjaamana. Beta-versiosta päätellään, toimiiko uusi palvelu vai ei, mitä siinä voidaan parantaa ja mikä on turha ominaisuus. Julkisen sektorin kehityshankkeissa joudutaan usein sitoutumaan pitkään hankesuunnitelmaan, joka ei ota huomioon muuttuvaa maailmaa ja pahimmillaan palvelu on vanhanaikainen jo valmistuessaan. Voidaksemme taata riittävät palvelut kaikille kansalaisille tasapuolisesti on digitaalisten palveluiden oltava riittävän käyttäjälähtöisiä ja palvelut on saatava käyttöön kohtuullisessa ajassa. Vain näin vapautuu työvoimaa perinteisestä asiakaspalvelutyöstä, ja julkisen sektorin tuottavuus kasvaa.

Positiivisena asiana voin todeta, että poikkeuksiakin on, olemme jo tällä hetkellä toteuttamassa julkisen puolen kehityshankkeita aidosti ketteriä menetelmiä hyödyntäen. Uskonkin että nykyaikaisilla menetelmillä toteutettujen kehityshankkeiden positiivisten tulosten myötä tekemisen mallit alkavat muuttua julkisella puolella meidän kaikkien veronmaksajien hyödyksi.

Lataa-opas-julkisen-sektorin-digitalisaatioon

 


julkinen sektori


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi