13.10.2015

Saisiko olla annos tietojärjestelmäspagettia?

Talon rakentaminen ilman arkkitehdin laatimaa tarkkaa pohjapiirrosta olisi sulaa hulluutta - puhumattakaan kokonaisesta korttelista.

Toisin kuin rakentamisessa, yrityksen prosessi- ja tietojärjestelmäarkkitehtuuria voidaan rakentaa ilman arkkitehtuurisuunnitelmia. Monet toimivatkin näin.

Kulloiseenkin tunnistettuun tarpeeseen hankitaan kustannustehokkaasti kyseistä tarvetta palveleva ratkaisu. Toimintatavasta käytetään usein termiä “Best Of Breed”. Hankitun uuden ratkaisun liittäminen muihin järjestelmiin tehdään kustannustehokkuuden nimissä usein minimitasolla.

Tämän toimintatavan seurauksena syntyy vuosien saatossa epäyhtenäinen ja vaikeasti hallittava järjestelmäkokonaisuus. Ajan kuluessa kokonaisuuden rakentajat siirtyvät muihin tehtäviin. Rakennetusta kokonaisuudesta muodostuu organisaatiolle toiminnan riski.

Lue lisää ›
12.10.2015

Kauppa 2016 – asiakaskokemus on enemmän kuin pelkkää palvelua

Kauppa 2016 -tapahtuma tarjosi jälleen hyvän läpivalaisun kaupan alan aikaansaannoksiin, onnistumisiin ja keskeisiin kehityssuuntiin. Omni-kanavaisuus, asiakasymmärrys, asiakkaiden hurmaaminen ja merkityksellisten sisältöjen tärkeys nousivat keskeisesti esiin pohdittaessa kaupan alan menestystekijöitä.

Toisaalta oli lähes harmillista kuulla kaikista kiinnostavimmista ja näkemyksellisimmistä toteutuksista lähinnä englantilaisilta analyytikoilta ja John Lewisin Simon Russellilta, ei suomalaisilta kaupan alan toimijoilta. Ellen sitten missannut jotakin luentoa…  

Lue lisää ›
05.10.2015

Miten henkilöstönohjaus parantaa asiakaskokemusta?

Saumaton asiakaskokemus on edellytys kannattavalle liiketoiminnalle.

Jotta voidaan yltää onnistuneeseen asiakaskokemukseen, täytyy ymmärtää asiakkaiden tarpeet ja odotukset palveluun ja tuotteeseen liittyen. Tähän liittyy myös odotusarvot ylittävä (tai vähintään ne kohtaava) asiakaspalvelu.

Miten yritys voi luoda sellaiset toimintatavat, joiden avulla asiakkaan kokemuksesta saadaan aina optimaalinen? Onko teknologialla mitään tekemistä asian kanssa?

Kyllä on.

Lue lisää ›
02.10.2015

Kauppa digitalisoituu – mikä muuttuu?

Kauppa on yksi niistä toimialoista, joita digitalisaatio ja asioiden internet muuttavat erittäin voimakkaasti tulevina vuosina.

Lue lisää ›
22.09.2015

Omni-kanavaisuudesta asiakkaalle merkityksellisiin asioihin

Omni-kanavaisuus on vuoden voimasana keskustelussa verkko- ja vähittäiskaupan tulevaisuudesta. Mutta mitä se tarkoittaa? Kaiken keskiössä pitäisi olla yhtenäisen palvelukokemuksen tarjoaminen asiakkaalle.

Lue lisää ›
18.09.2015

Mielikuvamörkö paloiksi – Oikein käytettynä big data on valtaa

Tieto on valtaa – tai digiaikana valtavaa, kuten Jani Niipola kirjoitti Kauppalehdessä 15.9.  Niipolan mukaan tiedolla johtaminen on käynyt entistä vaikeammaksi. Tieto on kuitenkin digiaikanakin valtaa, kunhan sen hyödyntäminen on tavoitteellista ja suunniteltu tuottamaan arvoa myös asiakkaalle.

Lue lisää ›
16.09.2015

Kokonaisvaltainen toiminnanohjaus - 7 hyötyä

Mitä kokonaisvaltainen toiminnanohjaus oikeastaan on - ja kenelle se kuuluu?

Vaikka ERP-järjestelmän hankinta nykypäivänä suoritetaan lähes poikkeuksetta liiketoiminnan lähtökohdista, ymmärretään toiminnanohjaus-käsite kuitenkin usein pelkkää ERP-järjestelmää tarkoittavaksi asiaksi.

Tämä ymmärryksen lähtökohta ei anna parhaita eväitä onnistuneen kehittämishankkeen läpiviennille. Toiminnanohjausta tulisi ajatella laajemmin: se koskee yrityksen, ja osin sidosryhmienkin, toimintaprosessien kehittämiseen tähtääviä toimia. ERP-järjestelmä on yksi työväline kehityksen mahdollistajana.

Nykyiset ERP-järjestelmät sisältävät tänä päivänä pitkälle vietyjä best practice -prosesseja ja prosessikirjastoja, joita voidaan käyttää toiminnan kehityksen apuna. Järjestelmän tarjoamia valmiita toimintamalleja kannattaa tehokkuuden vuoksi hyödyntää silloin, kun se on mahdollista eikä ole ristiriidassa yrityksen kriittisten strategisten toimintamallien kanssa.

Kun toiminnanohjaus käsitetään laajasti ylläkuvailtujen linjausten mukaisesti, voidaan toiminnanohjauksen kehittämisprosessilla tavoitella ja saavuttaa suuriakin liiketoimintahyötyjä. Alla on listattu esimerkkejä potentiaalisista hyödyistä:

Lue lisää ›
11.09.2015

Miksi integraation laadulla on merkitystä?

 

Tietojen reaaliaikaisesta saatavuudesta on tullut perusedellytys liiketoiminnan kehittämiselle. Se on kuitenkin suuri haaste organisaatioille, joissa järjestelmien ja niissä olevan datan määrä kasvaa jatkuvasti.

Haasteeseen voidaan vastata integraatiotoiminnon keskittämisellä. Vakaa, keskitetysti ja hallitusti rakennettu integraatioarkkitehtuuri tarjoaa toimintavarmuutta ja jatkuvuutta. Saumaton tiedonkulku on avainasemassa myös kilpailukyvyn ja sitä kautta kasvun rakentamisessa.

Kun integraatiokokonaisuus on toteutettu liiketoimintalähtöisesti, olennainen tieto on nopeammin ja hallitummin hyödynnettävissä kaikkialla, missä sitä tarvitaan.

Keskitetty vai hajautettu?

Hallitsemattomassa integraatioympäristössä jokainen tarvittava muutos vie aikaa ja tulee kalliiksi. Ylläpitokustannukset kasvavat ajan mittaan jyrkästi ja usein yllättäen. Hallitsemattomassa ympäristössä integraatioihin liittyvät riskit kasvavat jokaisen kokonaisuuteen liitetyn osan myötä.

Toisaalta: mitä hallitumpi ja keskitetympi integraatioympäristö on, sitä suurempi on yleensä sen rakentamiseen tarvittava alkupanostus. Tällöin on kuitenkin kyse investoinnista. Keskitetyn ratkaisun hyödyt konkretisoituvat ajan mittaan: muutosten tekeminen ja uusien palveluiden liittäminen kokonaisuuteen on kustannustehokasta ja ketterää.

Seuraava kuva avaa, miten integraatioon liittyvät kustannukset ja riskit jakaantuvat eri kehitystasoilla.

 

Integraatiotoiminta on pitkällä tähtäimellä tuottava tapa pitää kaikki langat yrityksen omissa käsissä. Se mahdollistaa kattavan näkymän asiakkaisiin sekä sisäisen ja ulkoisen liiketoiminnan seurantaan.

Laadukas integraatiotoiminto tekee tiedon hallinnasta läpinäkyvää, hallittua ja mitattavaa.

Liiketoiminnan jatkuvuus on osaltaan riippuvainen integraatiokyvykkyydestä. Päivittäisellä tasolla tämä tarkoittaa prosessien keskeytyksetöntä toimivuutta ja pidemmällä aikavälillä kykyä kehittää uudenlaisia liiketoimintapalveluita riittävän nopeasti. 

Millä tasolla sinun organisaatiosi integraatiokyvykkyys on?

Jos työskentelet jossain muualla kuin tietohallinnossa, et välttämättä osaa määritellä kovin tarkasti, miten yrityksenne järjestelmät ja prosessit on integroitu. Vastaamalla seuraaviin kysymyksiin saatat kuitenkin saada hyvän yleiskuvan siitä, miten ratkaisumallinne toimii liiketoiminnan kannalta:

  • Onko nykyinen IT-arkkitehtuurinne suuri pullonkaula, kun kehitätte uusia digitaalisia palveluita?

  • Puuttuuko teiltä yksi, kaiken kattava, kaikista eri kohtaamispisteistä kertyvän asiakasdatan yhdistävä näkymä asiakkaisiinne?

  • Hankaloittaako yrityksenne IT-arkkitehtuurin joustamattomuus yhteistyötä asiakkaiden, kumppaneiden ja arvoketjun muiden toimijoiden kanssa?

  • Onko liiketoimintanne kärsinyt viimeisen vuoden aikana katkoista tai muista vakavista ongelmista, jotka ovat johtuneet huonosta tiedon liikkumisesta eri järjestelmien välillä?

Jos vastasit yhteenkään edellisistä kysymyksistä myöntävästi, asia kannattaa ottaa vakavasti. Kyse on liiketoimintanne kannattavuudesta, pitkällä tähtäimellä jopa olemassaolostanne.

Keskustele tietohallintojohtonne kanssa integraatiokyvykkyydestänne ja sen merkityksestä. Jos kaipaatte ulkopuolista keskustelukumppania, autamme mielellämme.

Lue lisää aiheesta oppaastamme:

lataa-datasta-kilpailuetua-opas

Lue lisää ›
28.08.2015

Outoja olettamuksia ICT-alan rekrytoinnissa

Kun tietää kaikesta kaiken, voi valita omat työnsä, eikö niin? Unohda rekrytoinnin illuusiot. Innostus, intohimo ja elinikäinen oppiminen vievät pitkälle.

Kesällä vaeltamassa tuli pohdittua elinikäistä oppimista, työelämää ja rekrytointeja. Suomen työttömyysasteen trendi oli 9,5 % (Heinäkuu 2015), ja rekrytoivana esimiehenä haasteena on kuitenkin lähes koko ajan löytää osaavia ihmisiä. Yhtälö ei toimi, ja siksi aloin miettiä rekrytoinnin kompastuskiviä. Ainakin ICT-alalla rekrytoinnissa esiintyy outoja olettamuksia ja illuusioita.

Lue lisää ›
27.08.2015

[VIDEO] Puolet passeista sähköisesti? Poliisi kehittää digitaalisia palveluitaan

Hankepäällikkö Mika Hansson poliisihallituksesta kertoo videohaastattelussa, miten poliisi kehittää sähköisiä palveluitaan. Entä mitä vinkkejä Hansson antaa siihen, kuinka toteutusprojektista selviää kunnialla?

Lue lisää ›