27.05.2015

Mistä syntyvät tarpeet järjestelmien integraatioon - katso video

 

Toimialojen digitalisoituessa monen yrityksen halu ja tarve järjestelmien integrointiin kasvaa. Tarpeiden taustalta löytyy muun muassa asiakaskäyttäytymisen muutos. Myös monikanavaisuus ja kohtaamispisteiden moninkertaistuminen on luonut yrityksille uudenlaisia haasteita, jotka liittyvät kerättyyn dataan ja sen analysoimiseen. 

Mistä syntyvät tarpeet järjestelmien integraatioon, Teemu Virtanen?

Digian integraatiopalveluista vastaava Teemu O. Virtanen kertoo videolla keskeisimmät syyt sille, miksi tarve integroida järjestelmiä on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti. Katso video:

Lue lisää ›
22.05.2015

Toiminnanohjaus - ei pelkkä ERP

Toiminnanohjaus tai toiminnanohjausjärjestelmä on suomenkielinen vastine ERP:lle tai ERP software:lle. ERP tulee sanoista Enterprise Resource Planning, joka viittaa näiden järjestelmien historiaan ja lähtökohtiin etenkin yrityksen taloushallinnon työkaluna.

Lue lisää ›
21.05.2015

Hyvästi hymynaamanapit! Myyntidata asiakaspalvelun mittariksi

Tyytyväinen asiakas käyttää ostoksiinsa enemmän rahaa. Ja tyytyväinen asiakas on useimmiten seurausta hyvästä asiakaspalvelusta. On siis kriittistä, että asiakaspalvelua pystytään johtamaan ja mittaamaan. Nykyisten analytiikkatyökalujen avulla myyntidatasta saadaan erinomainen pohja asiakaspalvelun ja myynnin johtamiselle henkilötasolla.


Lue lisää ›
20.05.2015

[UUSI OPAS] Modernilla työvuorosuunnittelulla hyvinvointia ja tehokkuutta

 

Jos olet johtavassa asemassa tuotantoyrityksessä ja luet tätä tekstiä, kysy itseltäsi seuraava 200 000 euron kysymys:

Toimisiko yrityksesi yhtä hyvin, vaikka työvuorossa olisi tällä hetkellä yksi henkilö vähemmän? Entä paranisiko tuottavuus yhden henkilön lisäyksellä?

Lue lisää ›
13.05.2015

[UUSI OPAS] Toiminnanohjaus kilpailukyvyn kasvattajana

Toiminnanohjauksen modernisoinnin pitää olla liiketoimintalähtöinen hanke, jolla haetaan ratkaisuja ja parannuksia liiketoiminnan haasteisiin.

Lue lisää ›
13.05.2015

Kolme vinkkiä: näin onnistut sähköisten palveluiden kehittämisessä

Varmista, että et syyllisty vanhojen tapojen siirtämiseen digimaailmaan, vaan koko prosessi on mietitty. Osallista palvelun käyttäjät suunnitteluun. Ja pistä lopuksi oppimasi jakoon sekä hyödynnä muualla koettua. Arkijärkisiä neuvoja, jotka ovat silti osoittautuneet monessa organisaatiossa haastaviksi viedä käytäntöön.

Lue lisää ›
05.05.2015

Mitä liiketoiminnan haasteita hyvä integraatiokyvykkyys ratkaisee?


Jos tieto ei liiku, kaikki pysähtyy.

Datan reaaliaikaisesta saatavuudesta sekä tietojen, prosessien sekä monimutkaisten ja nopeasti muuttuvien rakenteiden yhdistämisestä on tullut perusedellytys liiketoiminnan kehittämiselle. Siksi toimivista järjestelmäintegraatioista on tullut yksi keskeisimmistä IT:n mahdollistamista kilpailutekijöistä.

Integraatiotoiminnon keskittämisellä, hallinnan tehostamisella sekä toiminnan ja mallien standardoimisella voidaan saavuttaa merkittäviä etuja verrattuna esimerkiksi tilanteeseen, jossa integraatioita suunnitellaan ja kehitetään pelkästään hanke- tai projektitasolla ilman kokonaistason hallintaa.

Lue lisää ›
27.04.2015

5 x muutos - näistä syistä integraatiokyvykkyyttä tarvitaan

Toimivista integraatioista ja integraatiokyvykkyydestä yleisesti on tullut viimeisen vuosikymmenen aikana kenties eräs keskeisimmistä IT:n mahdollistamista kilpailutekijöistä. Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa tietojen reaaliaikaisesta saatavuudesta sekä tietojen, prosessien sekä monimutkaisten ja nopeasti muuttuvien rakenteiden yhdistämisestä on tullut perusedellytys liiketoiminnan kehittämiselle.

Integraatioiden ja kokonaisarkkitehtuurin hallinnan monimutkaisuus on noussut sellaiselle tasolle, jota ei voida enää ratkaista siilomaisesti projektilähtöisen järjestelmäkehityksen tasolla. Tämä kaikki monimutkaisuus kiteytyy ja realisoituu lopulta järjestelmäintegraatioissa – haasteina ja ongelmina tietojen yhdistämisessä ja saatavuudessa, hitautena tuote- ja palvelukehityksessä sekä jatkuvasti kasvavina ylläpitokustannuksina.

Lue lisää ›
13.04.2015

[UUSI OPAS] Datasta kilpailuetu?

Organisaatioiden toimintaympäristö on muuttunut. Muutos näkyy keskeisesti myös IT-ratkaisuissa.

Eri liiketoiminta-alueet hankkivat itselleen parhaiten sopivia best-of-breed -ratkaisuja, joista jokainen toimii eri periaatteella ja kerryttää omaan siiloonsa erilaista tietoa asiakkaista ja liiketoiminnasta. Haasteena on saada nämä erilliset sovellukset keskustelemaan keskenään.

Lue lisää ›
10.04.2015

Budjetointi – taloushallinnon kulmakivi vai villiä veikkausta?

Kvartaali 1 on takana. Aika siis katsoa mennyttä ja ruotia, mikä tällä kertaa meni pieleen. Tai no – ehkä myös pohtia sitä, missä onnistuimme tai mistä voisimme ottaa opiksemme, jotta olisimme loppuvuonna vielä parempia työtovereita ja yhteistyökumppaneita sekä yltäisimme entistä parempiin saavutuksiin.

Mutta tiedämmekö itse asiassa, miten alkuvuosi meni? Onko meillä käytettävissä tarvittava tieto siitä, mistä löytyvät ne onnistumisen hetket, jotka ansaitsivat samppanjamaljan kohottamisen? Tai toisaalta: löydämmekö todellisia syitä sille, miksi kompuroimme tällä kertaa pahasti?

Lue lisää ›