27.04.2015

5 x muutos - näistä syistä integraatiokyvykkyyttä tarvitaan

Toimivista integraatioista ja integraatiokyvykkyydestä yleisesti on tullut viimeisen vuosikymmenen aikana kenties eräs keskeisimmistä IT:n mahdollistamista kilpailutekijöistä. Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa tietojen reaaliaikaisesta saatavuudesta sekä tietojen, prosessien sekä monimutkaisten ja nopeasti muuttuvien rakenteiden yhdistämisestä on tullut perusedellytys liiketoiminnan kehittämiselle.

Integraatioiden ja kokonaisarkkitehtuurin hallinnan monimutkaisuus on noussut sellaiselle tasolle, jota ei voida enää ratkaista siilomaisesti projektilähtöisen järjestelmäkehityksen tasolla. Tämä kaikki monimutkaisuus kiteytyy ja realisoituu lopulta järjestelmäintegraatioissa – haasteina ja ongelmina tietojen yhdistämisessä ja saatavuudessa, hitautena tuote- ja palvelukehityksessä sekä jatkuvasti kasvavina ylläpitokustannuksina.

Lue lisää ›
13.04.2015

[UUSI OPAS] Datasta kilpailuetu?

Organisaatioiden toimintaympäristö on muuttunut. Muutos näkyy keskeisesti myös IT-ratkaisuissa.

Eri liiketoiminta-alueet hankkivat itselleen parhaiten sopivia best-of-breed -ratkaisuja, joista jokainen toimii eri periaatteella ja kerryttää omaan siiloonsa erilaista tietoa asiakkaista ja liiketoiminnasta. Haasteena on saada nämä erilliset sovellukset keskustelemaan keskenään.

Lue lisää ›
10.04.2015

Budjetointi – taloushallinnon kulmakivi vai villiä veikkausta?

Kvartaali 1 on takana. Aika siis katsoa mennyttä ja ruotia, mikä tällä kertaa meni pieleen. Tai no – ehkä myös pohtia sitä, missä onnistuimme tai mistä voisimme ottaa opiksemme, jotta olisimme loppuvuonna vielä parempia työtovereita ja yhteistyökumppaneita sekä yltäisimme entistä parempiin saavutuksiin.

Mutta tiedämmekö itse asiassa, miten alkuvuosi meni? Onko meillä käytettävissä tarvittava tieto siitä, mistä löytyvät ne onnistumisen hetket, jotka ansaitsivat samppanjamaljan kohottamisen? Tai toisaalta: löydämmekö todellisia syitä sille, miksi kompuroimme tällä kertaa pahasti?

Lue lisää ›
08.04.2015

Kun verkkokauppa ui kivijalkaan

Digitalisoituneessa maailmassa kuluttaja ei hahmota maailmaa kanavien kautta, vaan haluaa asioida vähittäiskaupan toimijan kanssa haluamallaan tavalla aika- ja paikkariippumattomasti. Ei siis ihme, että monet vähittäiskaupan toimijat pohtivat parhaillaan oikeaa tasapainoa fyysisen kaupan sekä sähköisten myynti- ja palvelukanavien välillä.

Sosiaalinen media, mobiiliteknologiat ja kaikkikanavaisuus ovat muuttaneet kuluttajan käyttäytymistä ja suhdetta brändeihin. Ne myös yhdistävät kuluttajan tuotteisiin, palveluihin, tietoon ja toisiin kuluttajiin aiempaa tiiviimmin. Kaikkikanavaisuudesta on tullut merkittävä mahdollisuus kaupan alan toimijoille, ja samalla se on myös antanut entistä enemmän valtaa kuluttajalle.

Lue lisää ›
02.04.2015

Lisää kilpailukykyä finanssisektorille

Finanssisektori on murroksessa. Uudet ketterät pelurit haastavat perinteiset toimijat uusilla toimintatavoilla ja kevyillä kustannusrakenteilla. Finanssitoimijat miettivät parhaillaan kuumeisesti, miten vastata kilpailuun ja selviytyä kasvavista kustannuksista. Digitalisointi voi parantaa kilpailukykyä, ja on toivottavaa, ettei uusia ratkaisuja nujerreta finanssisektoria vaivaavalla sääntelyähkyllä.

Digitalisaatio etenee kaikilla sektoreilla. Liiketoiminnot ja palvelut siirtyvät ohjelmistopohjaisiin sähköisiin kanaviin sisältöineen ja transaktioineen. Maantieteelliset rajat finanssiliiketoiminnassa murtuvat. Uusia vaatimuksia toimijoille asettavat tietoturva, sääntely, kommunikaatio, uusi osaaminen, toimintojen ulkoistaminen ja riskien hallinta.

Lue lisää ›
30.03.2015

Hallitsetko tiedolla vai hallitseeko tieto sinua?

Tiedon hallinta on nykyaikaisessa liiketoiminnassa joko kilpailuetua tai kilpailuhaittaa tuova elementti toimialasta riippumatta. Tiedon haltuunottoon ei ole oikoteitä. Millä portaalla organisaatiosi on?

Lue lisää ›
23.03.2015

Miten konttiteknologiaa hyödynnetään Digialla

Kirjoitin edellisessä blogitekstissä siitä, miksi uskomme konttiteknologian olevan merkittävimpiä tekniikan murroksia juuri nyt. Digialaisille konttiteknologia ei kuitenkaan ole uusi väline. Olemme olleet konttiteknologian hyödyntämisessä ajan hermolla tarjoamalla Dockerin käyttöönottoon ja ylläpitoon konsultointia ja koulutusta asiakkaillemme.

Lue lisää ›
19.03.2015

Kun pajatsokin muutti padiin

Voiko digiaikana enää saavuttaa samanlaista asemaa koko kansan sydämissä kuten pajatso aikanaan? Luvut kertovat, että mobiilimarkkina jatkaa fragmentoitumistaan.

Monille meistä 11.3.2015 jää mieleen tunteikkaana päivänä. Tällöin nimittäin suomalaisten kansanterveydelle 1,5 mrd euroa tahkonnut legendaarinen pajatso muuttui lopullisesti atomeista biteiksi. Kuullessani uutisen radiosta olin autossa ajamassa asiakkaallemme. En ole ollut niin kova jasson ystävä, että muistaisin tuon hetken vielä vuosienkin päästä. Mutta uutinen sai pohtimaan, olisiko kuitenkin niin, että me kuluttajat taisimme hylätä pajatson jo vuosia sitten osana koko ajan kiihtyvää digitaalista vallankumousta.

Lue lisää ›
17.03.2015

Osaamiskeskusmalli pelastaa IT-projektit haaksirikoilta

IT-projekti takkuaa, ja valmis järjestelmä ei vastaa toiveita. Monet IT-toimitusten valitettavan arkiset ongelmat olisivat taklattavissa vuorovaikutusta ja ymmärrystä lisäämällä. Osaamiskeskusmalli on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi ehkäistä IT-projektien haaksirikkoja.

Lue lisää ›
12.03.2015

Digitalisaatio avartaa käsityksiämme arvonluonnista

Menestyksessä on kyse kyvystä tarjota asiakkaille tuotteita ja palveluita, jotka he kokevat arvokkaiksi. Mutta miten kehittää niitä tuomaan jatkuvasti asiakkaalle uudenlaista arvoa? Digitalisaatio luo mahdollisuuksia, joille rajana on vain rohkeus.

Talviloman jäljiltä siivosin posteja, ja silmiin osui Talouselämän (2015/8) juttu arvon luomisen uudesta aallosta. Jutun kirjoittajat, Ville Tikka ja Nuppu Gävert ovat myös viime vuoden lopulla ilmestyneet Arvonluonnin uusi aalto -raportin kirjoittajia. Asia tuntui tutulta, ja raportti löytyikin pöydältäni. Asia ei raportin ilmestyessä yhdistynyt riittävän konkreettisesti työn alla olleisiin projekteihin. Tutustuminen jäi selailuun. Nyt kuitenkin sitä sivuavia ajatuksia pyöri mielessäni, ja voin sanoa, että raportti tarjoaa mielenkiintoisia näkökulmia. Kannattaa tutustua.

Lue lisää ›