Digiarjessa-blogi

3 tapaa, joilla analytiikka mahdollistaa uudet ansaintalogiikat

Analytiikasta ja datasta julistetaan liiketoiminnalle uutta kultakaivosta. Konsulttien presentaatioista on kuitenkin pitkä matka kiihtyvällä tahdilla kasvavaan kassavirtaan. Pia kertoo, miten analytiikka voi käytännössä avata uusia tapoja tehdä parempaa tulosta.

3 tapaa, joilla analytiikka mahdollistaa uudet ansaintalogiikat

Tiedon analysointi avaa aivan uudenlaisia hinnoittelu- ja ansaintalogiikkamahdollisuuksia. Sen avulla voidaan luoda hinnoittelumalleja, jotka perustuvat palvelun käytön analysointiin, jolloin hinta määräytyy palvelukokonaisuuden ja asiakkaan saaman lisäarvon mukaan.

Lisäarvopohjainen hinnoittelu sisältää suuria mahdollisuuksia, mutta myös riskejä, sillä asiakkaan toiminta vaikuttaa lisäarvoon. Mitä enemmän tietoa on saatavilla, sitä enemmän ja dynaamisemmin hintaa voidaan säädellä.

Äärimmilleen vietynä hinnoittelu voi olla jopa täysin yksilöllistä.

Dynaamisen hinnoittelun taustalla on muuttunut ajattelutapa. Analytiikkaan perustuvassa hinnoittelussa samasta tuotteesta voidaan periä eri hinta eri asiakkailta. Aiemmin hinnoittelu pohjautui valmistuskustannuksiin ja kilpailutilanteeseen.

Dynaaminen hinnoittelu ei ole ajatuksena uusi. Markkinoilla on ollut jo kauan erilaisia hinnoittelumalleja, kuten lainamarginaalit ja matkalippujen hinnoittelu henkilöliikenteessä. Esimerkiksi junalipun hinta vaihtelee kysynnästä riippuen: hiljaisemmissa junavuoroissa matkoja saa edullisemmin kuin suosituimmissa.

Pankkitoiminnasta ja matkustamisesta tuttua analytiikkaa voi soveltaa myös muilla aloilla. Seuraavaksi esittelemme kolme eri tapaa, miten analytiikkaa voi hyödyntää erilaisissa ansaintalogiikoissa.

1. Optimoi hinnat kysynnän mukaan

Käytännössä dynaaminen hinnoittelu merkitsee sitä, että mitä kovempi kysyntä tuotteeseen tai palveluun kohdistuu, sitä korkeampi on hinta. Malli on tulossa myös tavarakauppaan, missä hintojen vertailu on helppoa. Helppo vertailtavuus johtaa monesti kireään kilpailuun. Pienelläkin hinnan muutoksella on merkittävä vaikutus liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Analytiikka mahdollistaa hintojen jatkuvan optimoinnin kysynnän ja kilpailijoiden hintojen mukaan. Tavoitteena on ymmärtää, paljonko asiakas olisi valmis maksamaan tuotteesta tai palvelusta kyseisellä hetkellä.

Hinnoitteluun vaikuttavat monet tekijät, kuten brändi, suositukset, vaihtoehtoiset tuotteet ja niiden hinnat. Mikäli kysyntä hiljenee tiettyinä ajankohtina, kuten myöhäisinä arki-iltoina tai lomakausina, älykkään hinnoittelun avulla on mahdollista laskea hintoja.

2. Ennusta vaikutuksia ja tulovirtoja

Digitaalisessa ympäristössä ansaintalogiikka voi rakentua myös ilmaisen palvelun ympärille. Kaikki palvelut eivät ole maksullisia, vaan niille voi olla asetettu muita päämääriä, kuten asiakkaan saaman lisäarvon kasvattaminen. Yritykselle palvelu saattaa tarjota mahdollisuuden esimerkiksi ymmärtää asiakkaiden todellista käyttäytymistä paremmin.

Taloudellisesta näkökulmasta on oleellista selvittää, kannattaako kustannushyötyihin pyrkiä tarjonnan määrää lisäämällä vai tarjontaa monipuolistamalla. Analytiikka mahdollistaa vaikutusten ja tulovirtojen ennustamisen ja ottaa huomioon myös sen, että myöhempi siirtyminen maksullisuuteen voi olla vaikeaa.

3. Selvitä, mitä tuotteita asiakas todennäköisimmin ostaa

Analytiikan avulla ilmaisen palvelun ympärille voidaan rakentaa maksullisia lisäpalveluita ja ristiinmyyntiä. Ristiinmyynnillä pyritään lisäämään myyntiä nykyisille asiakkaille tarjoamalla heille täydentäviä tuotteita tai palveluita. Analytiikkaa hyödyntämällä voidaan selvittää, mitä tuotteita asiakas todennäköisimmin ostaa ja tarvittaessa suositella kiinnostavimpia vaihtoehtoja.

Toimiva ristiinmyynti edellyttää korrelaatioiden löytämistä tuotteiden ja palveluiden välillä. Tuotteiden välinen korrelaatio voi olla esimerkiksi tuotteen ja ostotapahtuman, tai erillisten ostotapahtumien, välinen yhteys.

Haluatko tietää, mitä muuta hyötyä analytiikasta voi olla yrityksellesi? Lataa uusi ilmainen oppaamme alta:

uutta-liiketoimintaa-analytiikalla-opas


analytiikka


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi