ERP-järjestelmästä pilvessä toimivaan ratkaisualustaan

toiminnanohjaus

erp-ratkaisualusta

Pilvipalveluihin siirtyvillä yrityksillä on edessään suuri harppaus ja ajatusmaailman muutos hankintaprosessissa. Enää ei haeta yksittäistä ratkaisua vaan edessä on teknologiavalinta ratkaisualustan muodossa.

Pilvipalveluiden räjähdysmäinen kasvu markkinoilla muuttaa suurelta osin järjestelmähankkeen uudistamiseen lähtevien yritysten arviointi- ja hankintaprosessia. Ennen pilvipalveluiden aikaa markkinoilta haettiin parhaita yksittäisiä ratkaisuja yritysten tarpeisiin, oli sitten kyseessä asiakkuudenhallintajärjestelmä tai toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmien pyörittämiseen tarvittiin tyypillisesti palvelimia varusohjelmistoineen ja eri järjestelmät sovitettiin toimimaan keskenään tekemällä liittymiä. Liittymät toteutettiin usein järjestelmien oman kehitysympäristön työkaluilla.

Mikä on sitten muuttunut? Käytännössä lähes kaikki. Pilvipalveluihin siirtyvillä yrityksillä on edessään suuri harppaus ja ajatusmaailman muutos hankintaprosessissa. Lähtökohtaisesti asiakasyrityksellä on edessä teknologiavalinta ratkaisualustan muodossa.

Mikä sitten on ratkaisualusta? Ratkaisualustakäsitteellä tarkoitetaan pilvipalveluna hankittavaa ekosysteemiä, jonka sisältö vaihtelee hiukan riippuen teknologiatoimittajasta. Riippumatta teknologiatoimittajasta on ratkaisualustoille kuitenkin yhteistä laaja tarjonta erilaisia liiketoiminnan työkaluja, joita voidaan ottaa modulaarisesti käyttöön, ja joka muodostaa yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän. Ratkaisualusta mahdollistaa myös yritysjärjestelmän laajentamisen tai muuttamisen palveluiden osalta joustavasti, mikä taas helpottaa yritysten työkalujen mukautumisen liiketoiminnan tarpeiden muuttuessa.  

Mitä ovat ratkaisualustan hyödyt?

Pilvipalveluiden kiistattomat hyödyt näkyvät jo heti alussa, kun alustaa otetaan käyttöön: valitut palvelut ja ympäristöt saadaan nopeasti käyttöön ja ilman suuria investointeja palvelimiin tai varusohjelmistoihin. Palvelualustat tarjoavat myös pitkälle viedyt tekniset integraatiot, jolloin yritys voi heti hankkeen alussa keskittyä käyttöönottamaan valittuja työkaluja.  

Jatkuva päivittyminen

Pilvipalvelupohjaisen ratkaisualustan yksi suuri hyöty verrattuna on-premise -järjestelmiin on sen päivittyminen jatkuvasti. Päivityksien myötä asiakas saa aina uusimmat työkalut käyttöönsä, mikä takaa sen, että tulevaisuudessa ei ole tarvetta käynnistää suurta järjestelmähanketta vanhan järjestelmän uusimiseksi. Pilvipalveluihin sisältyy aina myös teknisen alustan kapasiteetti- sekä varmuuskopiointipalvelut, jolloin asiakasyrityksen ei tarvitse huolehtia teknisestä toimivuudesta, vaan voi keskittyä hyödyntämään järjestelmää liiketoiminnassaan.

Ei suurta alkuinvestointia

Pilvipalveluna hankittavan ratkaisualustan kustannukset muodostuvat teknologiatoimittajasta riippumatta määräaikaisesta sopimusjaksosta, mihin määritellään käytettävät palvelut sekä käyttäjät. Etuna pilvipalvelun hinnoittelumallissa on se, että suurta alkuinvestointia järjestelmään ei tarvita hankkeen alussa ja tulevat kustannukset ovat hyvin ennakoitavissa.

Tiedolla johtaminen

Nykyaikaiset ratkaisualustat tarjoavat monipuoliset työkalut yrityksen tietojen kääntämiseen helposti tulkittavaan muotoon. Työkalujen avulla voidaan tuottaa reaaliaikaista tietoa eri avainluvuista yrityksen johdon sekä operatiivisen henkilöstön käyttöön roolista riippumatta. Helppokäyttöiset työkalut mahdollistavat roolikohtaiset koontinäkymät niistä avainluvuista ja tiedoista mitä kukin käyttäjä roolissaan tarvitsee. Näkymiä on myös käyttäjien itse helppo muokata oman työn tehostamiseksi.

Monipuoliset työkalut ja monikanavaisuus tehostaa liiketoimintaa

Ratkaisualustat tarjoavat myös monipuoliset ja tehokkaat työkalut monikanavaisuuteen. Tyypillisiä esimerkkejä monikanavaisuudesta ovat mm. sähköpostipalvelut sekä erilaiset portaalitoiminnot, joiden avulla voidaan tehostaa kommunikointia yrityksen asiakkaiden ja muiden sidosryhmien välillä.


Luotettava ja toimiva liiketoiminta-alusta on datavetoisen liiketoiminnan ydin, jonka ympärille on mahdollista rakentaa uusia digitaalisia palveluita ja samalla laajentaa kumppaniverkostoa. Lue lisää sisältösivultamme:

New call-to-action


toiminnanohjaus

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Sinua voisi myös kiinnostaa