Digiarjessa-blogi

IoT kahdessa kuukaudessa viemäristä verkkoon

Miten opiskelijoilta sujui IoT-ohjelmistojen tekeminen? Digia oli mukana sparraamassa Challenge Factory-työharjoittelua, jossa pääsimme seuraamaan, miten IoT meni viemäristä verkkoon. Samalla selvitimme, millainen on uusien IoT-ohjelmointivälineiden oppimiskaari.

shutterstock_274854236.jpg

Laitteiden tuottama data tuo uusia mahdollisuuksia muun muassa kaupan alan ja teollisuuden sovelluksiin. Laitetiedon seuranta IoT-teknologioin mahdollistaa esimerkiksi tavaralogistiikan entistä tehokkaamman seurannan ja ohjaamisen.

Digia on edistänyt laitetiedon hyödyntämistä internetissä uusin tavoin muun muassa valmistavan teollisuuden asiakkaidensa kanssa. Koottu ja analysoitu laitetieto auttaa ennakoimaan laitteiden käyttöikää sekä korjaustarpeita. Tuotantolaitteiden seisokit lyhenevät, ja kuluvat laitteet osaavat ”tilata” itselleen huollon jo ennen kuin käyttäjät huomaavatkaan vikaa. Tämä tehostaa toimintaa, parantaa asiakastyytyväisyyttä ja säästää rahaa.

IoT-laitetiedon hyödyntämisellä on siis todellisia hyötyjä. Mutta onko IoT-sovellusten tekeminen todella niin hankalaa ja kryptistä kuin kuvitellaan? Onko kyseessä vain kallis uusi teknologia, jolla on pitkä takaisinmaksuaika?

Viemäristä verkkoon

Digia teki yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa kesällä 2016 Challenge Factory-työharjoittelussa, jossa 19 opiskelijaa toimivat projektitiiminä kahden ja puolen kuukauden ajan.

Harjoittelussa opiskelijat jakautuivat kolmeen kuvitteelliseen yritykseen, jotka tuottivat IOTCity-palvelun osaratkaisuja. IoTitude toimi IOTCity-palvelun tarjoajana, sekä mittaus-, seuranta- ja hallintasovellusten kehittäjänä. Kumos tuotti Rancher-pilviajoalusten järjestelmän kontitetuille komponenteille, ja Overflow tuotti SDN-verkkoratkaisun mittauslaitteiden ja pilvipalvelun väliin.

Digian kummiprojekti IoTituden tavoitteena oli ehkäistä kaupunkien keskustojen tulvat ja nopeuttaa katujen ylläpitoa. Tähän tuli avuksi IoT-teknologia, jonka avulla viemärien monitorointidata saadaan vietyä verkkoon, ja jalostettua siellä ennusteiksi, varoituksiksi ja tilannekuviksi.

Käytännössä tiimi toteutti IoT-pohjaisen Proof of Concept-vaiheen viemäriverkon seurantajärjestelmästä, joka tavoitetilassa sisältää mittauspään hallintasovellukset, järjestelmän seurantatyökalut sekä testausdatan simulointisovelluksen.

Digian asiantuntijat toimivat projektissa opiskelijoiden tukena, sekä selvittivät, miten hankalaa IoT-ohjelmistojen tekeminen on niille, jotka eivät ole aiemmin perehtyneet ohjelmointiin syvällisesti.

Fail fast -periaate vei eteenpäin

Kuten usein uutta oppiessa, alkuun pääseminen vie aikaa. Testiryhmälle omat haasteensa toivat käytettyjen työkalujen ja sovellusten keskeneräisyys, sillä uudet ja jopa vallankumouksellisen tuottavuusluokan mahdollistavat työkalut ovat vielä kehityskaarensa alkupäässä. Ketterät toimittajat kehittävät tuotteitaan toiminnallisuus edellä, joten esimerkiksi käyttöohjeistus ja ongelmatilanteiden ratkaisumallit eivät vain pysy vauhdissa mukana.

Opiskelijoiden siis piti tutkia ja selvittää ongelmia itse, sekä joissain tapauksissa kysyä suoraan apua käytettävän työkalun kehittäjiltä. Tässä tapauksessa fail fast -periaate oli hyvä pitää mielessä – jos jokin työkalu ei toiminut, niin nopeasti vain kokeilemaan seuraavaa vaihtoehtoa.

Hyviä tuloksia kahdessa kuukaudessa

Tutkimus antoi viitteitä siitä, että aloittelevatkin ohjelmistokehittäjät pääsevät nopeasti vauhtiin IoT-tekemisessä. Alan rautaisia ammattilaisia heistä ei aivan vielä kahdessa kuukaudessa tullut, mutta ryhmä kuitenkin omaksui sekä työvälineet, että sovelluskehykset, ja saivat aikaan konkreettisia tuloksia lyhyessä ajassa.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että jos aloittelevat kehittäjät pystyivät omaksumaan IoT-ohjelmoinnin näin nopeasti, kykenevät samaan myös kokeneemmat kehittäjät. Tämä antaa jatkossa mahdollisuuksia IoT-sovellusten kustannustehokkaaseen käyttöön perinteisten ohjelmointivälineiden rinnalla.

 

 Challenge Factory on osa Digian ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun DIMECC:in hallinnoiman N4S-ohjelman puitteissa tehtävää yhteistyötä.


IoT


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi