Microsoft Power Platformin kehitysaallot 2020 – keskiössä kehitystyökalut ja tekoäly

Microsoft Power Platform low-code

power-platform-2020

Microsoft Power Platform -alustaan on tulossa vuoden 2020 aikana parannuksia. Tässä blogissa käymme läpi, mitä uutta on tiedossa erityisesti Power Appien kehittämisen ja tekoälyn hyödyntämisen saralla.

Moni tuntee tai on kuullut Power Platformista helppokäyttöisenä data- ja kehitysalustana. Tällä hetkellä Power Platform tarjoaa käyttäjilleen laajan Microsoftin valikoimaan perustuvan ekosysteemin, johon saa kytkettyä useita eri liiketoiminnalle tärkeitä palveluja ja tietolähteitä.

Microsoft 2020 Wave 1 -julkaisuaalto parantaa tätä alustaa entisestään. Lukuisten Power Platform -parannusten ohessa on kaksi ainakin oman huomioni erityisesti herättävää kehityksen osa-aluetta, joilla halutaan selkeästi lisätä Power Platformin liiketoiminnallista hyötyä ja käyttäjien osallistuttamista liiketoiminnan ja sovellusten kehittämiseen.

Ensimmäinen huomiota herättävä kehityskulku on Canvas Appien kehittämisen ammattimaistuminen ja komponenttien elinkaaren hallinnan kehittäminen ja ulottaminen lähes kaikkiin Power Platform komponentteihin.

Toinen kehityskulku on huomattava panostus tekoälyn ja sovellusrobotiikan hyödyntämiseen osana työnkulkuja Power Automate -tuotteessa. Näin Microsoft mahdollistaa asiakkaidensa liiketoiminnan automatisoinnin ja tehostamisen pienemmällä kustannuksella ja työllä, mitä perinteiset robotiikan ja tekoälyn ratkaisut vaativat.

Ammattimaisempaa kehitystä ja sovellusten elinkaarihallintaa

Ensimmäinen askel kohti modulaarisuutta on Canvas App -komponentit, jotka mahdollistavat kerran luotujen komponenttien uusiokäytön kaikissa ympäristön Canvas App -sovelluksissa.

Nämä komponentit kootaan komponenttikirjastoihin, joista komponentit voidaan jakaa kaikille kehitystä tekeville käyttäjille. Menetelmä on jo kauan ollut käytössä ohjelmoinnissa, mutta tämän muutoksen myötä myös Low-code/No-code -kehittäjät pääsevät nauttimaan modulaarisuuden suomista eduista.

Mitä tämä mahdollistaa?

  • Komponentti tehdään kerran, minkä jälkeen sitä voi uusiokäyttää kaikissa sovelluksissa.
  • Muutoksen yhteydessä riittää, että muutat vain jaettua komponenttia, jolloin jokaista Canvas Appia ei tarvitse erikseen lähteä muuttamaan.
  • Datalähdereferenssi mahdollistaa mukautuvan datalähdetiedon, jossa kehittäjä voi vaatia esimerkiksi jokaista käyttäjää käyttämään omia tunnuksiaan datalähteen yhteydessä tai määrittämään datalähteen komponentin käyttöönoton yhteydessä ympäristökohtaisesti.

Modulaarisuuden lisäksi Microsoft tuo Canvas Appien kehityksen tueksi kehittyneemmän diagnostiikan ja testausautomaation Canvas App Monitor Toolin ja Power App Test Studion muodossa.

Canvas App Monitor Tool tulee julkisesti käyttöön toukokuussa 2020 ja mahdollistaa kehittyneemmän tason virheiden selvitys- ja valvontaominaisuudet. Monitor Tool tuo lokitietojen viennin ja tuonnin, tapahtumien aikajanojen visualisoinnin, virheiden suodatuksen, sekä diagnostiikkasessioiden jakomahdollisuudet Canvas App -sovellusten tekijöiden tueksi.

Power Apps Test Studio tuo kehittyneen testausautomaation osaksi Canvas Appien kehittämistä. Työkalulla voidaan asettaa Canvas App -sovelluksen kehityksen ja julkaisun yhteyteen automaattisesti ajettavat testiosuudet ja näiden testivaiheet. Näin sovellusten laatu paranee ja testaukseen käytetty työaika lyhenee.

Samalla kun Canvas App -kehitys saa modulaarisuuden ja kehittyneempiä työkaluja, kehittyy koko Power Platformin ratkaisuhallinta huomattavasti. Tärkeä kehitys on ratkaisumahdollisuuden ulottaminen yhä useampaan Power Platformin komponenttiin. Päivitys tuo helpotusta Canvas App, Model-driven App ja Power Automate -ratkaisujen hallinnointiin ja ympäristöjen väliseen jakamiseen. Mukana tulevat myös ympäristömuuttujat, joiden avulla voidaan tuontivaiheessa mukauttaa ratkaisu ympäristökohtaiseen tarpeeseen. Samalla Solution Explorer saa uudenlaisen ulkoasun, jonka tarkoitus on tehostaa käyttöä. Tehostus toteutetaan tuomalla ratkaisutason valikko päävalikon tueksi ja mahdollistamalla viimeksi katsottujen komponenttien navigointi.

Power Platform, AI, ja Robotit

Nykyaikaisen liiketoiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen liittyy olennaisena osana mahdollisuus hyödyntää tekoälyn ja toimistorobotiikan hyödyntäminen jokapäiväisessä työskentelyssä. Wave 1 -päivityksessä Microsoft tuokin tekoälyn hyödyntämisen ja ohjelmistorobotiikan isosti osaksi Power Platform -työnkulkuja. Näin Low-code / No-code -ratkaisut saadaan tuotua uudelle pelikentälle, jossa avainkäyttäjät voivat helpommin luoda tekoälyä ja sovellusrobotiikkaa hyödyntäviä toimistoautomaatioita ja näin kehittää jokapäiväistä työtään ja vähentää toistoa vaativia työtehtäviä. Microsoft taklaa tämän osa-alueen kahden rintaman taktiikalla tarjoamalla tekoälyn hyödyntämiseen AI Builderin ja ohjelmistorobotiikkaan UI Flown.

AI Builder -tekoälymoottori mahdollistaa tekoälyn valjastamisen matalalla kynnyksellä. Viime vuonna Microsoftin esittelemä komponentti, joka on jäänyt toistaiseksi suhteellisen vähälle käytölle, saa tänä vuonna huomattavan määrän käyttöä helpottavia ominaisuuksia, joiden avulla tekoälyn käyttö osana työnkulkuja muuttuu helpommaksi ja tehokkaammaksi. AI Builderilla tehtyjä toteutuksia voidaan vastaisuudessa käyttää työnkulujen olennaisena osana.

Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää tänäkin päivänä useamman yrityksen ongelmaksi muodostuvia erinäisiä PDF-muodoissa olevia kaavakkeita. Tällaisen ongelman voi tulevaisuudessa ratkaista Power Automate -sovelluksella, jossa PDF-tiedoston tallentaminen laukaisee kaavakkeen lukutoiminnollisuuden, joka vuorostaan purkaa kaavakkeen sisällön tekoälyä hyödyntämällä ja syöttää sen tiedot esimerkiksi Dynamics 365 CE:hen tilaukseksi, josta se voidaan jälleen käsitellä organisaation prosessien mukaisesti. Kaikki tämä voidaan toteuttaa käyttäjäystävällisellä graafisella käyttöliittymällä ilman monimutkaisia ja kalliita tekoälyn koulutus- ja mallinnusprosesseja.

Vaikka monia asioita voidaan saavuttaa Power Automatella tai muilla integraatiota edesauttavilla ratkaisuilla, aina välillä tulee vastaan web- ja muita sovelluksia, joihin ei ole rajapintoja ja joissa tiedon ulos tai sisään saaminen on mahdollista ainoastaan manuaalitoimenpiteiden kautta. Tällöin harkitsemisen arvoinen ratkaisu on sovellusrobotiikka, jonka haasteena on aikaisemmin ollut kalliit erillislisenssit ja monimutkainen ohjelmointityö.

UI Flows tarjoaa saman yksinkertaisen käyttöliittymän sovellusrobotiikan kehittämiseen, johon on totuttu jo aikaisemmissa Power Platformin tuotteissa. Käyttäjät voivat vastaisuudessa kehittää toistoa vaativia tehtäviä suorittavaa ohjelmistorobotiikkaa erinäisiin skenaarioihin kuten tiedon keräämiseen web-käyttöliittymästä Dynamics 365 CE -instanssiin tai tietojen viennin vanhaan On-premise-sovellukseen. Näitä robotiikkaskenaarioita voidaan myös hyödyntää työnkuluissa Power Automatella. Microsoftin olennaisia tuomia parannuksia UI Flow työkalulle ovat:

  1. Web-käyttöliittymässä tapahtuvien toimintojen nauhoitus Selenium IDE:n avulla. Nauhoituksen avulla luodaan automaatio, jota voidaan sitten hyödyntää osana Power Automate -työnkulkua.
  2. Standardi yhteensopivuus joidenkin Windows työpöytäsovellusten kanssa.
  3. Parannetut virheenhallinta- ja toistotoiminnollisuudet.
  4. Virtuaalikoneiden tuki skriptien ajossa.
  5. Mahdollisuus paketoida UI Flow:t muiden työnkulkujen tapaan osaksi Power Platform -ratkaisuja.

Mitä muutokset tarkoittavat?

Yllä mainittujen kahden kehityskulun viesti on selkeästi se, että Microsoft aikoo vastaisuudessakin panostaa asiakkaidensa kehitystyön helpottamiseen ja liiketoiminnan maksimointiin datan, helppouden ja osallistuttamisen kautta. Yhä kehittyneemmäksi, mutta ei vaikeammaksi käyvä Canvas App -työkalu sitouttaa avainhenkilöitä mukaan kehitykseen ja helpottaa asiakkaiden oman henkilöstön tekemää kehitystyötä. Paras kehittäjä on kuitenkin aina se, joka käyttää työkalua itse ja ymmärtää liiketoimintaprosessinsa.

Datan osalta Microsoftilla on selkeästi ymmärretty tekoälyn ja robotiikan tärkeys osana liiketoiminnan kehittämistä ja päivittäisen työn sujuvoittamista. Yleensä näissä ratkaisuissa on haasteena suuret lisenssikustannukset ja perusratkaisujenkin toteutuksen suuret työmäärät, jotka itsessään kasvattavat hintaa. Lisäksi tekoälyn kanssa työskentely on vaativaa resursseja sitovaa työtä. Näitä ongelmakohtia on pyritty taklaamaan tarjoamalla käyttäjille Power Platform -hengessä yksinkertaistettu työkalu, jolla saa taklattua tekoälyn hyödyntämisen perusskenaariot. Näin kustannukset eivät syö mahdollisesti saavutettavissa olevia hyötyjä.

Power Platformin uudet ominaisuudet -webinaaritallenne


Microsoft   Power Platform   low-code

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi