← Pääsivulle

Mitkä ovat liiketoiminta-alustan tärkeimmät hyödyt?

liiketoiminta-alusta-hyödyt

Nykyteknologialla yhä useampien prosessien ja toimintojen digitalisointi onnistuu yhdellä ja samalla alustaratkaisuilla. Yhtenäinen alusta voi tuntua arvokkaalta kertainvestoinnilta, mutta se maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Digitaalisella liiketoiminta-alustalla tarkoitetaan järjestelmien kokonaisuutta, jonka päälle yritys voi rakentaa omaa liiketoimintaa. Tänä päivänä yhä useampien prosessien ohjaus onnistuu yhtenäisellä alustaratkaisulla.

Kyse ei ole kuitenkaan ole vain yksittäisestä teknologiasta, vaan kokonaisesta uudesta, organisaation läpileikkaavasta ajattelutavasta. Ja juuri siksi liiketoiminta-alustan tuomat hyödyt mahdollistavat paljon enemmän kuin äkkiseltään osaisi kuvitella.

Millaisia hyötyjä digitaalinen liiketoiminta-alusta voi sitten tuoda? Tässä kuusi poimintaa.

Alusta mahdollistaa datan hyödyntämisen

Kun prosessit on pitkälle digitalisoitu, järjestelmiin kertyy dataa kuin sivutuotteena. Yhtenäisen alustan ansiosta se on helposti hyödynnettävissä, eikä sitä tarvitse koota ja yhdistää eri järjestelmistä.

Ketteryyttä ja nopeutta liiketoimintaan

Nykyaikaisissa liiketoiminta-alustoissa on ominaisuuksia, jotka auttavat käyttäjää muokkaamaan järjestelmää hyvin nopeasti, mikä mahdollistaa uusien asiakaskohtaisten ominaisuuksien kokeilun. Joustavuus ja muokattavuus ovat liiketoiminta-alustan keskeisiä ominaisuuksia. Älä anna vanhan erpin jähmettää kehitystäsi!

Liiketoiminta voi luoda nahkansa

Edelliseen kohtaan liittyen, liiketoiminta-alustan tärkeimpiä hyötyjä on, että se mahdollistaa koko liiketoiminnan uudistamisen. Tiedon jakaminen asiakkaalle web-sivun kautta, mobiililaitteen liittäminen osaksi ratkaisua, API-rajapinnan toteuttaminen tiedon jakamiseksi, monipuoliset ja muokattavat laskutustoiminnallisuudet – kaikki nämä ovat esimerkkejä liiketoiminta-alustan teknisistä ominaisuuksista, joita usein vaaditaan, kun liiketoimintamallia uudistetaan.

Helppo liitettävyys mahdollistaa ekosysteemien rakentamisen

Paitsi yritysten oma toiminta, myös kumppanuusverkostot digitalisoituvat. Liiketoiminta-alustan tärkeimpiä ominaisuuksia on liitettävyys ja datan jakaminen tietoturvallisesti rajapintoja avaamalla. Kun järjestelmiä ja dataa saa helposti yhdistettyä, kumppaniyhteistyötä on mahdollista kehittää digitaalisiin verkostoihin , mikä mahdollistaa uudenlaisen arvontuotannon ja kokonaisten digitaalisten ekosysteemien synnyn.

Perinteisiä ratkaisuja pienemmät kustannukset

Liiketoiminta-alusta toimii pienemmin kustannuksin kuin perinteiset järjestelmäratkaisut. Kustannusetu muodostuu monista eri tekijöistä. Liiketoiminta-alustoille on saatavissa esimerkiksi runsaasti laajennuksia, joiden kehityskustannukset jaetaan laajan asiakasjoukon kanssa. Liiketoiminta-alustaisen arkkitehtuurin kehittäminen on ennustettavaa, minkä vuoksi myös tulevia kustannuksia voidaan hallita ja ennakoida. Lisäksi kustannussäästöt versiopäivitysten ja tietoteknisen alustan osalta ovat merkittäviä. 

Kevyemmät riskit

Liiketoiminta-alustalla on perinteisiä järjestelmäratkaisuja kevyemmät riskit. Liiketoiminta-alustojen käyttöönotto tehdään usein ketterin menetelmin painottaen Proof of Concept -vaihetta, joka pienentää kokonaishankkeen ja investoinnin riskiä merkittävästi.

New call-to-action


toiminnanohjaus

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi