Digiarjessa-blogi

Onnistunutta verkkoliiketoimintaa 2/3: Kauppaa asenteella

Puran kolmen blogitekstin sarjassa kokemuksiani sähköisen liiketoiminnan eTail Nordic -tapahtumasta (Lue ensimmäinen tekstini täältä). Tapahtumassa kuulemieni esittelyjen opit voisi tiivistää siten, että sähköinen liiketoiminta on ensisijaisesti asennetta, kulttuuria ja toisten huomioimista, ja vasta toissijaisesti teknologiaa. Tässä toisessa osassa käsittelen asennetta, eli tapaa jolla yritykset suhtautuvat ja asennoituvat liiketoimintaan ja siinä eteen tuleviin haasteisiin.

Sähköisen maailman paras puoli on se, että pienemmät yritykset voivat kilpailla tasapäisesti suurempien kilpakumppaniensa kanssa. Onnistuminen on mahdollista ilman massiivisia taloudellisia panostuksia. Maltillisellakin budjetilla voi pärjätä. Iso osa asioista riippuu omasta katsontakannasta, eli siitä, miten asioihin tarttuu ja kuinka itsensä laittaa likoon.

eTail Nordic -tapahtumassa mukana oli hyvin laaja kirjo yrityksiä, pohjoismaissa erittäin tunnettujakin (esimerkiksi Zalando, Spotify, Stadium). Vaikka osa yrityksistä on kotimaisessa mittakaavassa ajateltuna suuria, ne kaikki painivat kuitenkin samojen haasteiden parissa sähköisessä liiketoiminnassa.

Se, miten haasteet kohdataan, kertoo paljon yrityksen mahdollisuuksista menestyä.

Kaikki riippuu asenteesta: Ajattele suuresti, tavoittele rohkeasti

Asenteen täytyy kannustaa yrittämään. Yrittämisen yksi väistämätön seuraus on, että lopputulos ei aina ole onnistunut – joskus tulee rähmittyä oikein kunnolla. Se, miten yrityksessä asennoidutaan epäonnistumiseen, vaikuttaa suoraan menestymisen mahdollisuuksiin. Jos epäonnistumista pelätään, ei kukaan halua yrittää, eikä näin ollen saavuteta myöskään onnistuneita lopputuloksia.

Onnistumisia saadaan, jos epäonnistumiseen suhtaudutaan terveesti keräämällä opit talteen ja kannustamalla yrittämään uudelleen.

Yrittäminenkään ei toki voi olla summittaista, ilman suuntaa tapahtuvaa toimintaa. Asenne näkyy myös siinä, että ajatellaan riittävän suuresti, ja lähdetään tavoittelemaan rohkeasti ja määrätietoisesti itselle asetettua päämäärää. Kannattaa hyödyntää kaikki saatavilla oleva apu ja analysoida rohkeasti, miten muut ovat onnistuneet omissa toimissaan, suoraan sanottuna: kopioi hyvät asiat ja käytännöt omaan käyttöösi (steal with pride), mutta sovita ne omaan toimintaympäristöösi sopivaksi. Toisilta oppiminen ei todellakaan ole väärin, eikä sädekehäänsä saa kiillotettua sillä, että tekee kaikki samat virheet kuin naapuri.

Samaa vanhaa kaavaa toistamalla ei voi syntyä mitään uutta, vanhasta pitää astua ulos ja uskaltaa tehdä asioita toisin.

Björn Borgin toimitusjohtaja Henrik Bunge piti tapahtumassa inspiroivan puheenvuoron asenteen merkityksestä käytännössä kaikessa, mitä teemme. Yrityksen ja sen työntekijöiden asenne vaikuttaa suoraan siihen, millaisia onnistumisen edellytyksiä on olemassa. Samaa vanhaa kaavaa toistamalla ei voi syntyä mitään uutta, vanhasta pitää astua ulos ja uskaltaa tehdä asioita toisin. Näin luodaan positiiviset edellytykset onnistumiselle. Asenteensa voi siis valita.

Uniikki hotellielämys kontissa – Tee aivan jotain muuta

Etail Nordic -tapahtumassa esillä ollut Scandic-hotelliketju osoittaa erinomaista asennetta, uskallusta ja yrittämistä omalla Scandic To Go -popup-konseptillaan. Perinteisesti ajateltuna hotelli-liiketoiminta on koostunut kerrostalollisesta hotellihuoneita sekä niiden yhteyteen, kerrostalon sisään, rakennetuista palveluista. Tässä ajattelutavassa hotelli on staattinen kokonaisuus; käytännössä linjasto, jonka läpi ihmiset kulkevat. Scandicin popup-hotellit taas tarjoavat asiakkailleen laadukkaan ja varmasti uniikin hotellielämyksen asiakkaan itsensä valitsemassa kohteessa – kaikki tämä 18 neliön siirrettävässä kontissa.

Asenteesta liiketoiminnassa meillä on onneksi olemassa myös loistavia kotimaisia esimerkkejä. Varusteleka ja heidän persoonallinen tapansa tehdä asioita ilmentää erinomaisesta koko yrityksen ja sen henkilökunnan asennetta ja yrityskulttuuria. Toinen erinomainen esimerkki samanlaisesta vahvasta asenteesta on suomalainen SuperCell, jossa osana yrityskulttuuria on "juhlia" epäonnistumisesta seuraavaa oppimista.

Ennen tekniikkaa täytyy olla kirkas ajatus siitä, mitä halutaan saavuttaa, ja miten sinne aiotaan päästä.

Suomalaiseen tapaan tehdä sähköistä liiketoimintaa tarvitaan lisää tällaista uskallusta nähdä ja tehdä asioita toisin. Ennen tekniikkaa täytyy olla kirkas ajatus siitä, mitä halutaan saavuttaa, ja miten sinne aiotaan päästä. Sähköisissä kanavissa tarjottavat palvelut kuvastavat yrityksen asennetta liiketoiminnassa. Uusien laadukkaiden palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa kannattaa hyödyntää palvelumuotoilun ja palvelujen kehittämisen asiantuntijoita. Näin saadaan aikaiseksi sekä liiketoiminnan että asiakkaat huomioivia palveluita, jotka toimivat ja tuovat tulosta paitsi paperilla, myös arjessa.

Ensimmäisessä blogitekstissä käsittelin yrityskulttuurin merkitystä sähköisessä liiketoiminnassa. Pääset lukemaan tekstin tästä.

 


verkkoliiketoiminta


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi