Pilviympäristössä säästöjä syntyy jatkuvalla monitoroinnilla

pilvipalvelut

pilvipalvelut

Tuoko pilvipalvelu automaattisesti säästöjä? Miten valita kustannustehokas palvelu ja välttää turhien kulujen kertyminen? Neliosaisen blogisarjamme viimeisessä osassa asiantuntijamme jakavat vinkkinsä pilvipalveluiden kustannustehokkaaseen hyödyntämiseen.

Pilviympäristöön siirryttäessä kertaluontoinen taloudellinen pohdinta muuttuu jatkuvaksi kulujen seuraamiseksi. Turhien kulujen välttämisen kannalta keskeinen ohje on, että yrityksen muuttuvia tarpeita ja pilvipalveluiden kehittymistä seuraava käyttäjä maksaa palvelusta usein vähemmän kuin palvelut taustalle pyörimään unohtava verrokkinsa.

Listasimme neljä kohtaa, joiden avulla voit helposti ennakoida ja välttää liian suureksi kasvavat kustannukset.

1. Kartoita tarve ennen ostopäätöstä

Kustannustehokkaan kokonaisuuden rakentaminen lähtee yrityksen tarpeiden ja toiveiden perusteellisesta kartoittamisesta. Mihin tarkoitukseen ja kuinka laajamittaiseen käyttöön pilvipalvelua ollaan hankkimassa? Etsitäänkö palvelua määräaikaisen projektin tueksi vai pysyväksi osaksi yrityksen arkea? Alkukartoituksen tekeminen ei ole tärkeää ainoastaan palvelun luotettavuuden, suorituskyvyn ja tietoturvan kannalta, vaan hyvällä pohjatyöllä vältetään myös turhat kustannukset. 

Pilvipalveluiden tilaaminen on yksinkertaista, mutta palvelun valintaa ei kannata tehdä hätiköiden. Jos yrityksestäsi ei löydy ajankohtaista pilvipalveluosaamista, säästöjä syntyy lähes aina, kun pilviarkkitehtuuri rakennetaan ja oikea ostopäätös tehdään yhdessä erilaiset pilviympäristöt ja yritysten moninaiset tarpeet ymmärtävän asiantuntijan kanssa. 

2. Tutustu erilaisiin hinnoittelumalleihin

Pilvipalveluiden hinnoittelumalleja on lukuisia. Osa palveluista on hinnoiteltu asiakkaan käyttötarpeen mukaan, osa taas ennakkoon tehdyn sopimuksen perusteella.

Sopimus- ja tilausmalleilla on usein merkittävä vaikutus pilvipalvelun lopulliseen hintaan. Jos pilvipalvelua ollaan ostamassa esimerkiksi vuoden tai kahden mittaiseen projektiin, niin kutsuttuja varattuja resursseja (reserved instances) käyttämällä voidaan saada aikaiseksi suuria säästöjä. Tämä ei ole kuitenkaan kannattavin valinta jokaisen yrityksen tarpeisiin. Myös erilaisten alennuksien kanssa on syytä olla tarkkana, jotta yritystä ei tule sitoneeksi esimerkiksi ylimitoitettuun palveluun.

Koska hinnoittelumalleja on paljon ja niiden ymmärtäminen edellyttää osaamista, omalle yritykselle sopivimman hinnoittelumallin etsiminen asiantuntijan kanssa säästää usein sekä aikaa että rahaa.

3. Monitoroi ja aseta hälytyksiä

Pilvipalveluita ja vaikkapa kuluttajille tuttuja suoratoistopalveluita yhdistää tilausprosessin helppous ja mahdollisuus unohtaa vähäiselle käytölle tai kokonaan käyttämättömäksi jäänyt palvelu kerryttämään turhia kustannuksia. Yhtenä perusperiaatteena kulujen hallinnassa onkin jatkuva monitorointi. Pilvipalvelu ei ole osta ja unohda -periaatteella tehtävä kertainvestointi, vaan luotettavuuden, suorituskyvyn ja tietoturvan lisäksi myös kustannukset tarvitsevat säännöllistä tarkkailua.

Jos palvelusta syntyviä kuluja ei seuraa lainkaan, on todennäköistä, että turhia kustannuksia syntyy jossain vaiheessa palvelun elinkaarta. Yksi tapa saada yllättävät kuluerät kiinni ennen niiden löytämistä tavallista suuremmalta laskulta on asettaa pilvijärjestelmä hälyttämään ennalta määritellyn raja-arvon ylittyessä. Myös pilviasiantuntijan kanssa tehtävät cost management -harjoitukset ovat hyödyllinen keino pois karsittavien kuluerien löytämiseksi ja tarkemman kartoituksen tekemiseksi sille, vastaako käytössä oleva palvelu sille asetettuja vaatimuksia.

Seurantaa on kannattavaa tehdä myös palveluissa tapahtuvien muutoksien osalta, sillä usein jokin käytössä olevan palvelukokonaisuuden osa on mahdollista päivittää tehokkaampaan ja edullisempaan versioon. Julkipilvipalveluiden konesaleissa tapahtuu jatkuvasti kehitystä ja eri pilvialustoille julkaistaan vuosittain kymmeniä uusia palveluita. Kustannukset putoavat usein, kun yrityksissä ei jämähdetä vanhan palvelun käyttöön, vaan osia vaihdetaan harkitusti uudempiin.

Lue myös blogi: Luotettava pilvipalvelu rakentuu varautumalla pahimpaan

4. Varmista, että laskut tavoittavat myös yrityksen liiketoiminnasta vastuussa olevat henkilöt

Kertyikö verkkokauppaa pyörittävän pienyrityksen pilvikokonaisuudesta myyntilukuja suurempi lasku? Jotta pilvipalvelun käytön kannattavuus voidaan suhteuttaa parhaiten yrityksen laajempiin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin, keskeistä on, että palvelusta kertyvät laskut tavoittavat liiketoiminnallisessa vastuussa olevat henkilöt. Kun pilvipalveluihin liittyvä vastuu ei jää ainoastaan IT-yksikölle, myös muutospainetta nousseisiin kustannuksiin syntyy nopeammin. 

Haluatko tunnistaa pilvipalveluidesi seuraavat arkkitehtuurilliset parannuskohteet? Tutustu Well Architected -palveluumme! Voit myös lukea lisää pilviosaamisestamme täältä

New call-to-action


pilvipalvelut

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Sinua voisi myös kiinnostaa