Sote-tieto kulkemaan organisaatioiden välillä XDW:n avulla

sote

rekrytointikuvia-2021-web-188

Miten hallinnoida yhteistä työnkulkua ympäristössä, jossa tiedon yhteiskäyttö on mahdollistettu? XDW-kehys on ratkaisu monen organisaation läpi kulkevien asiakaspolkujen hallinnointiin, kun käytössä on XDS-infrastruktuuri.

sote-xdw.jpg

Sote-uudistuksessa tähdätään pistemäisestä hoidosta yli organisaatioiden kulkeviin asiakaspolkuihin toiminnan tehostamiseksi sekä läpinäkyvyyden ja asiakaspalvelun parantamiseksi. Tiedon yhteiskäyttöisyys on yksi asiakaskeskeisten hoitopolkujen mahdollistaja. Paras ratkaisu tiedon hallinnointiin ja jakamiseen on maailmalla laajasti hyödynnetty XDS-infrastruktuuri. XDW (Cross-Enterprise Document Workflow) on työnkulun hallinnoinnin profiili, kehys, joka kertoo, kuinka työnkulku organisaatioiden välillä tapahtuu. Sen keskeisiä elementtejä ovat yhteisen työnkulun dokumentti eli hallinnointidokumentti ja työkulun profiili.

Hallinnointidokumentti on tavallaan asiakaspolun etenemistä kuvaava ”lokikirja”, jota kaikki kyseiseen asiakaspolkuun liittyneet toimijat pääsevät tarkastelemaan ja saavat sitä kautta ajantasaista tietoa, missä vaiheessa työnkulkua ollaan menossa.

XDW-hallinnointidokumentti pähkinänkuoressa:

 • Hallinnointidokumentti seuraa työnkulkua ja kertoo ajantasaista tietoa työnkulun vaiheesta ja statuksesta
 • Työnkulku koostuu tehtävistä, jotka tuottavat dokumentteja (output)
 • Tehtäville voidaan antaa taustadokumentteja (input), kuten esimerkiksi radiologinen tutkimus ja laboratoriotulos
 • XDW linkittää työnkulkuun liittyvät input- ja output-dokumentit toisiinsa asiakaspolun vaiheiden edetessä (linkit dokumentteihin työnkulun eri vaiheissa eli tehtävissä)
 • Näin XDW mahdollistaa meneillään olevien ja aiempien työnkulkujen vaiheiden ja toimijoiden tarkastelemisen

Työnkulun profiilissa määritellään työkulun hallinnointiin liittyviä toimenpiteitä ja työnkulkujen seurantaa ja niihin liittyvien dokumenttien hallinnointia. Tavoitteena ei ole standardisoida työnkulkujen sisältöjä.

Työnkulun profiilin määrittely pähkinänkuoressa:

 • Tietyn asiakaspolun kuvaus
 • Asiakaspolkuun liittyvät säännöt ja tehtävien määrittelyt
 • Asiakaspolkuun liittyvien toimijoiden ja niiden roolien määrittely
 • Työnkulun määrittelyt voivat olla IHE:ssä määriteltyjä tai projektikohtaisia

Esimerkki: kuvantamistutkimuksen tuottaminen ja lausuminen organisaation ulkopuolella

1. Terveyskeskus

Asiakaspolku lähtee liikkeelle terveyskeskuksesta, jonne asiakas saapuu. Kun hoidon ja jatkotoimenpiteiden tarve todetaan, terveyskeskuksen asiakas- ja potilastietojärjestelmä luo hallinnointidokumentin yleisen osan (organisaatio, potilas, päivämäärä, aika, jne.) ja aloittaa ensimmäisen tehtävän. Tämän jälkeen tehtäviä muodostuu sitä mukaa, kun uusia organisaatioita liittyy määritellyllä tavalla työnkulkuun.

Terveyskeskus tekee lähetteen kuvantamistutkimukseen potilastietojärjestelmässä. Tämä tulee viitteeksi hallinnointidokumenttiin (ns. output-dokumentti).

2. Kuvantamiskeskus

Kuvantamiskeskus ottaa input-dokumenttina lähetteen (lähete tulee viitteeksi hallinnointidokumenttiin) ja aloittaa työnkulun seuraavan tehtävän, joka on kuvantamistutkimuksen tuottaminen.

Hallinnointidokumenttiin tallentuu seuraavat status-päivitykset:

Status 1: (kuvantaminen) in-progress

Status 2: (tutkimus) completed

Output-dokumenttina kuvantamistutkimus jää viitteeksi hallinnointidokumenttiin

3. Lausuntapalvelu (pilvessä)

Lausuntapalvelu ottaa input-dokumenttina lähetteen ja kuvantamistutkimuksen, jotka päivitetään viitteiksi. Lausuntapalvelu aloittaa työnkulun kolmannen tehtävän eli lausunnon tuottamisen.

Statuspäivitykset:

Status 1: in-progress (tutkimus on annettu lausuttavaksi)

Status 2: completed (lausunto)

Output-dokumenttina lausunto tulee viitteeksi hallinnointidokumenttiin.

XDW:tä hyödynnetään maailmalla – sopisi myös Suomeen

XDW:n käyttöä tutkitaan maailmalla tällä hetkellä monessa projektissa, mm. Luxemburgin kansallisessa hankkeessa, Saudi-Arabian kansallisessa hankkeessa, Ranskassa ja Kanadassa.

Tähän mennessä XDW on menestyksekkäästi otettu käyttöön ainakin seuraavissa hankkeissa:

 • Venetsian alueella Italiassa: lähetteisiin liittyvä työnkulku, kotimonitorointiin liittyvä työnkulku, lisäksi tulossa pilotti mammografiaseulonnasta
 • Hollanti: erilaisia lähetteisiin liittyviä työnkulkuja, mm. PET-tutkimukseen lähettäminen Pohjois-Hollannissa
 • Useita alueellisia projekteja Itävallassa

Miksi XDW sitten olisi hyvä ratkaisu myös Suomessa?

 • XDW on globaali tapa hallinnoida monen organisaation läpi meneviä asiakaspolkuja. Koska XDW-ohjeistuksessa on valmiina IHE-standardinmukaiset rajapinnat, useimpien sovellustoimittajien järjestelmät ovat yhteen liitettävissä ilman räätälöintiä.
 • XDW on monen alueellisen ja/tai kansallisen eHealth-hankkeen tiekartalla, mikä pohjustaa kansainvälistä järjestelmien yhteensopivuutta.
 • XDW rakentuu muiden IHE-profiilien päälle, mikä tuo jatkuvuutta ja räätälöintitarpeilta vältytään.
 • XDW on kehys, joka antaa sisällöllisen vapauden määritellä juuri kyseiselle alueelle tai maalle sopivat työnkulut.
 • XDW-kehys helpottaa asiakaspolkujen seurantaa ja toteuttamista, helpottaa läpimenoaikojen seurantaa ja lisää palvelun läpinäkyvyyttä palvelun järjestäjille, toteuttajille ja asiakkaille.

UNA:ssa XDW mahdollistaisi asiakaspolun aikana tuotettujen tietojen yhdistämisen yhdeksi loogiseksi kokonaisuudeksi, tilannekuvan asiakaspolun ja niissä suoritettujen tehtävien visualisoinnin ilman merkittäviä räätälöintejä sekä asiakassuunnitelmien ylläpitämisen esimerkiksi tilannekuvan kautta ja niiden liittämisen meneillään olevaan asiakaspolkuun.

New Call-to-action


sote

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Sinua voisi myös kiinnostaa