Digiarjessa-blogi

IT-kumppanuudessa säästöjen hakemisesta kilpailuedun rakentamiseen

Digia tiedotti 8.8. käynnistävänsä uuden, finanssialan palveluliiketoimintaan keskittyvän yksikön.

Uuden liiketoimintayksikön tarkoitus on tarjota finanssialan toimijoille liiketoiminnan tukiprosesseja palveluna. Jo aiemmin Digia on tarjonnut finanssialan järjestelmäratkaisujaan (DiFS-tuotteet) käyttöpalveluina.

Miksi siis puhumme uudesta liiketoiminnasta, ja miksi pidämme palvelutarjoomamme laajentumista merkittävänä uudistuksena?

Miten perinteiset finanssialan käyttöpalvelut toimivat:

Perinteinen finanssialan käyttöpalvelu on tietojärjestelmien toimitusmalli, jossa asiakas voi hankkia tarvitsemansa tietojärjestelmät palveluna. Esimerkiksi käyvät vaikkapa arvopaperisalkkujen, pankkitilien ja lainojen hallintajärjestelmä, rahasto-osuusrekisteri tai erilaiset raportointipalvelut. Toimitusmalli on viime vuosina yleistynyt voimakkaasti, ja lähes kaikilla itseään kunnioittavilla ohjelmistotoimittajilla on tarjolla jonkinasteinen käyttö-, SaaS- tai pilvipalvelumalli.

Tyypillisessä SaaS-järjestelmätoimituksessa asiakas maksaa palvelun käytöstä vuokraa perinteisen lisenssimaksun sijasta. Palvelun toimittaja vastaa ohjelmistojen jakelusta, päivityksistä, palvelinkapasiteetista, tietoturvasta, ylläpidosta, varmuuskopioinnista ja virhetilanteiden hallinnasta.

Tilaajan näkökulmasta palveluiden vertailua hankaloittaa yhteismitattomuus sekä markkinointiin liittyvä jargon: ostajaa voi hämmentää esimerkiksi erilaisten ammattilyhenteiden (Cloud, SaaS, PaaS, IaaS jne.) viljely. Kärjistetysti sanottuna toisilla hintaan kuuluu ”pelkkä rauta”, eli virtuaalinen palvelinkapasiteetti ja sillä ajettava ohjelmisto. Toiset (kuten Digia) taas usein sisällyttävät ratkaisuunsa myös erilaisia lisäpalveluita.

Miten Digian uusi palvelumalli sitten erottuu joukosta?

Uusi palveluliiketoiminta rakentuu huomattavasti laajemmasta tarjoomasta kuin perinteinen käyttöpalvelutoiminta. Merkittävin ero on kuitenkin ajattelutapa toiminnan taustalla.

Uskomme, että finanssitoimialalla on meneillään laajempi murros. Jos perinteisesti IT-hankinnoissa on kärjistetysti keskitytty etsimään pistemäisiä kustannussäästöjä, jatkossa palveluiden ja ulkoistusten toimivuus mitataan asiakkaan kokonaisliiketoiminnan tehostumisena, ei vain yksittäisen toiminnon kulusäästönä.

Uudessa palvelumallissa asiakkaalle rakennetaan kilpailuetua kahdella tavalla:

  1. Perusprosessien ja rutiinitehtävien ulkoistaminen mahdollistaa keskittymisen ydinliiketoimintaan.
    Managed service -mallissa asiakas antaa liiketoimintansa kannalta välttämättömien tukitoimintojen kehittämisen ja ylläpidon Digialle, joka on erikoistunut toteuttamaan halutun prosessin keskitetysti ja kustannustehokkaasti. Asiakkaan ei tarvitse sitoa omaa henkilöstöään toimintoon.
  2. Toisessa ääripäässä ovat liiketoimintaa hyödyttävät, kasvua ja lisäarvoa luovat palvelut, kuten tiedon hyödyntäminen ja analytiikka.
    Parhaimmillaan palveluntarjoaja on jopa uutta liikevaihtoa generoiva sparraaja: Mistä liikevaihto generoituu? Mikä on kannattavaa ja mikä ei?

IT-toimittajan näkökulmasta muutos tarkoittaa siirtymää perinteisestä tilaaja-toimittaja -mallista kohti syvempää kumppanuusmallia.
Yksittäisten järjestelmätoimitusten sijaan uudessa palvelumallissa hyödynnetään Digian koko osaamista aina perusjärjestelmistä ja IT-infrastruktuurista sähköiseen asiointiin, dokumentinhallintaan sekä analytiikkaan. Digia Financial Systems -tuoteperheen päälle rakennettavia peruspalveluita täydennetään kolmannen osapuolen ratkaisuilla ja muilla tuotteistetuilla palveluilla.

Tarjottavia palveluja ovat esimerkiksi rahastojen hallinnointipalvelut, asiakastietojen hallinta, tilien ja lainojen käsittely, arvopaperikaupan post-trade -palvelut, yhtiötapahtumien hallinta sekä erilaiset raportointi- ja arkistointipalvelut, johdon analytiikkapalvelut ja sähköisen asioinnin ratkaisut.

Myös esimerkiksi viranomaismuutokset voivat sisältyä kokonaispalveluun, joten toimintatapa edellyttää palvelutoimittajalta riittävää asiakkaan liiketoiminnan tuntemusta, palvelutuottajan ja asiakkaan välistä vahvaa luottamussuhdetta sekä palveluprosessien hiomista läpinäkyväksi. Tätä tulevat vaatimaan myös valvontaviranomaiset.

Tässä piilee näkemyksemme mukaan villakoiran ydin:

Markkinoilla ei ole aiemmin ollut kotimaista, koko finanssitalon rutiiniprosessien ulkoistusmahdollisuutta tarjoavaa luotettavaa, kustannustehokasta ja riippumatonta kumppania, joka pystyy tarjoamaan myös kilpailuetua asiakkailleen.

Kohta on. Kuulette lisää loppusyksyn aikana.


digitaaliset palvelut   palveluliiketoiminta   finanssiala


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi