Digiarjessa-blogi

Palveleeko pilvi sinua – vai tarvitaanko sittenkin myös palvelua?

Kuulin erään johtajan taannoin sanoneen, että kun pilvipalvelut saadaan käyttöön, ei tarvita enää IT-osaston palveluja. Esimerkki kuvaa hyvin, kuinka pilvipalveluihin liittyvien palvelujen tarve toisinaan hämärtyy. Pilvipalvelut muuttavat merkittävästi sitä, millaisia palveluja tarvitaan. Palvelun tarve sinänsä ei ole kadonnut mihinkään.

Pilvipalvelut tarjoavat uudet palvelutuotantomallit, joille keskeistä on itsepalvelu. Suuri osa yrityksistä on kuitenkin ulkoistanut IT-palvelujaan ja ohentanut sisäistä IT:tä, ja tähän malliin kasvava oma rooli palvelutuotannon vastuista ei välttämättä sovi.

Edellä mainitussa esimerkissä on kuitenkin myös totuuden siemeniä. Pilvipalvelujen käyttöönotolla vähennetään perinteiseen infrastruktuurin liittyvien käyttöönotto- ja päivitysprojektien tarvetta, ja tämä vähentää niin sisäisen IT:n kuin ulkoistuskumppanin työtä. Palvelujen tarve ei ole kadonnut mihinkään, mutta niiden luonne on muutoksen kourissa.

Palvelun vaatimusten kirjo on laaja

Pilvipalvelut ja niihin liittyvät palvelut näkyvät jopa alan ammattilaisille vahvasti eri kulmista.

  • Toisille tutumpia ovat virtuaalipalvelimet, joiden hallinta ja ylläpito on lähellä hosting-maailmasta tuttua käyttöpalvelua.
  • Toisesta ääripäästä, ketterän kehittämisen ja sovellusalustojen (PaaS) maailmasta, löytyy DevOps-toimintamalli, jossa kehittämisen ja palvelutuotannon raja-aidat murenevat. Mallissa keskeistä on automaatioiden mahdollistama jatkuva integraatio (perinteisen palvelun seurannan lisäksi sovelluksen toiminnan jatkuva mittaaminen ja automatisoidut tuotantoon viennit).
  • Perinteisempiä vaateita edustavat SaaS-ratkaisut, jotka vaativat tyypillisesti käyttäjätukipalveluja ja muokattavuudesta riippuen myös pääkäyttäjätason tukea, mikäli oma IT ei ota vastuuta tästä (esimerkkinä Office 365).

Palvelun kannalta on oleellista, että nämä ääripäät voidaan yhdistää sekä muokata palvelutilanteeseen sopivaksi. Ratkaisuthan yhdistävät pilvessä sulavasti eri palvelutuotantomalleja; esimerkiksi Microsoft Azure-sovellusalustalla (PaaS) oleva ratkaisu voi käyttää virtuaalipalvelimella (IaaS) olevaa tietokantaa ja raportointia.

Kun tähän yhdistetään samassa pilvipalvelutenantissa olevat Azure AD -palvelut (SaaS) sovelluksen käyttäjätunnistusta varten, voi yksi ratkaisukokonaisuus olla "täyskäsi" eli kattaa IaaS, PaaS ja SaaS -ratkaisut!

Muutos haastaa asiakkaat – ja kumppanit

Palvelujen kehittämisen pilvimaailmassa tekee erityisluonteiseksi palvelualustan jatkuva kehittyminen. Palvelukoneiston rakentamisen ja kehittämisen on kyettävä sopeutumaan muutokseen. Muutos koskee niin prosesseja kuin teknologiaakin ja palvelut eivät saa olla este pilvipalvelujen tarjoamalle ketteryydelle.

Pilvipalveluilla on useita erityispiirteitä perinteiseen palvelutuotantoon peilattuna, kuten jaettu vastuu. Pilvipalvelukokonaisuudessa palvelualustan tarjoaja, kuten Microsoft tai Amazon, vastaa palvelusta omalta osaltaan ja palvelun tuottaja omalta osaltaan - ja asiakkaan ja julkisen pilven välissä olevasta internetistä ei kukaan. Lisäksi hallinnollisesti samaan pilvipalveluun voi kuulua asiakkaan tai muiden osapuolten vastuulla olevia ratkaisuja. Osapuolien väliset rajapinnat ja vastuut on ymmärrettävä selkeästi - sopimuksia tehdessä juristit tulevat tutuksi!

Uusia teknologisia kyvykkyyksiä palvelutuotannon tehostamiseksi julkaistaan jatkuvasti. Azure-palvelujen osalta mielenkiintoisimpia uudistuksia ovat ennakkotutustumisvaiheessa olevat Azure-hallintaportaalin roolipohjainen pääsynhallinta sekä "Operational Insight" SaaS-ratkaisu, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen näkymän pilvipalvelun tilaan ja muutostenhallinnan sekä kapasiteetinhallinnan palveluja.

Palvelua pilvipalveluille?

IT-osastosta ei tule pilvipalvelujen myötä tarpeettomia, mutta palvelujen osalta oma ja kumppanien rooli voi mennä uuteen tarkasteluun. Miten suutarin lapsen kengät sitten ovatkaan?

Palvelussamme on asiakkaidemme perinteisempien, kotimaisissa konesaleissa ylläpidettyjen ratkaisujen lisäksi esim. Microsoft Azure-ratkaisuja niin IaaS-mallin mukaisina virtuaalipalvelimina kuin sovellusalustalla olevina ratkaisuina. Yksi palvelukanava (Digia Service Center, DSC) toimii keskitettynä yhteyspisteenä, jonka kautta valvonta sekä häiriön- ja tapahtumanhallinta hoidetaan.

Kun kehitämme asiakkaillemme pilviratkaisuja, meillä on tarjolla se viimeinen lenkki, jota "pilvipalvelu" ei nimestään huolimatta kokonaan tarjoa eli palvelu!


pilvipalvelut   PaaS   Microsoft


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi