Valoa energia-alalle kokonaisarkkitehtuurisuunnittelulla

kokonaisarkkitehtuuri energia

rekrytointikuvia-2021-web-188

Liiketoimintaa uudistettaessa saatetaan joutua synkältä vaikuttavaan tilanteeseen, jos käytössä olevat järjestelmäratkaisut eivät tue suunniteltuja prosesseja. Valoa pimeään tuo kokonaisarkkitehtuurisuunnittelu.

energia-arkkitehtuuri.jpg

Energia-alan on todettu olevan murroksessa. On osoitettu useita syitä, miksi energia-alalla toimivan yrityksen on selvitäkseen välttämätöntä muuttaa liiketoimintaprosessejaan jo lähitulevaisuudessa.

Suuri osa tätä muutosta on omien asiakkaiden tilanteen ja muuttuvien tarpeiden tunnistaminen. Samalla pitää miettiä, minkälaisilla uusilla palvelumalleilla asiakkaat saadaan pysymään ja ostamaan enemmän. Hyvillä palveluilla pyritään myös houkuttelemaan uusia asiakkuuksia.

Tulevan liiketoiminnan suunnittelun pitää lähteä liikkeelle asiakkaiden tarpeista. Näihin tarpeisiin vastaavia liiketoimintaprosesseja pitää luoda taikka kehittää. Prosessien kehitystä seuraava looginen tarkastelukulma ovat luonnollisesti prosessien tukena käytettävät tietojärjestelmät.

Käytössä olevien tietojärjestelmien tarkastelussa useat joutuvat toteamaan, että käytössä olevat ratkaisut eivät ole relevantteja suunniteltuja prosesseja tukemaan. Tällaisesta ajattelusta syntyy helposti toivottoman synkältä näyttävä noidankehä. Tiedetään, että tuottojen lisäämiseksi pitää prosesseja kehittää. Toisaalta on todettu, että prosessien kehittämisen edellytyksenä ovat investoinnit uusiin/muutettuihin tietojärjestelmiin. Tältä puolelta syntyy kustannuksia.

Miten tämä tavoiteltujen tuottojen ja tarvittavien panostusten tasapaino pystytään suunnittelemaan optimaaliseksi? Teknologiauudistuksetkin ovat pelottavia.

Katkaise noidankehä suunnittelulla

Tämä tuska ratkaistaan yrityksen kokonaisarkkitehtuurisuunnittelulla. Oikealla tavalla yrityksen kokonaisarkkitehtuuria suunniteltaessa lähdetään liikkeelle nimenomaan asiakastarpeesta. Tämän perusteella suunnitellaan yrityksen tarvitsemat liiketoimintaprosessit. Tässä suunnitteluvaiheessa pitää prosessit priorisoida. Ydinprosessit ovat sellaisia, jotka on markkinoilla pärjäämisen vuoksi suoritettava itse parhaalla mahdollisella tavalla. Osa vähemmän tärkeistä tukiprosesseista on mahdollista ulkoistaa tai jopa poistaa kokonaan.

Viimeisenä arkkitehtuurin suunnitteluvaiheena on tunnistaa prosessien suorittamiseen soveltuvat tietojärjestelmät. Vuosikymmeniä käytössä palvelleet nykyjärjestelmät eivät tähän monesti hyvin taivu, vaan on suoritettava järjestelmien uudistamisia.

Jotta tavoitetilan mukaisen kokonaisuuden rakentaminen ei muodostu ylivoimaisen kalliiksi ”big bang” kertainvestoinniksi, pitää uudistusta vaiheistaa. Uudistukselle pitää rakentaa tiekartta, road map. Tiekartan rakentamisessa on olennaista käsitellä vaiheita aiemmin suoritetun priorisoinnin mukaisesti ja ajoittaa uudistuksen alkuun sellaisia, joiden hyödyt ovat suurimmat.

Kuulostaako monimutkaiselta? Asia on pohjimmiltaan melko yksinkertainen ja suoraviivainen. Olennaisinta suunnittelussa on tunnistaa se, että toiminnan uudistaminen ei suju ilman muutosta. Jotta uudistukset saadaan käytäntöön, tarvitaan jäntevää muutosjohtamista. Ilman muutosjohtamista uudistukset jäävät ”sutimaan” lähtökuoppiin. Tämän ongelman tunnistanee jokainen joskus liiketoimintamuutosta yrittänyt.

Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ei ole energia-alan yrityksen ydinliiketoimintaa. Arkkitehtuurisuunnittelun suorittaminen kannattaakin ulkoistaa tämän asian osaaville ulkopuolisille tahoille.

Samalla pitää kuitenkin pitää mielessä vanhan kansan viisaus ”kannettu vesi ei pysy kaivossa”. Kukaan ei pysty muuttamaan yritystäsi ulkopuolelta. Asiantuntevat konsultit voivat tuoda menetelmät, joilla kokonaisarkkitehtuurisuunnittelu suoritetaan tehokkaasti. Arkkitehtuurin ja prosessien käyttöön ottaminen on jokaisen yrityksen sisäinen asia.

Kokonaisarkkitehtuuria pitää myös säännöllisesti ”vuosihuoltaa” olosuhteiden muuttuessa. Tällaisen säännönmukaisen vuosihuollon toteuttamiseen arkkitehtikumppanien menetelmät tuovat hyviä toimintamalleja. Itseltä asia voisikin liiketoimintakiireiden lomassa unohtua.

 

New Call-to-action


kokonaisarkkitehtuuri   energia

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi