← Pääsivulle

Viedäänkö johtoa digi- ja AI-huumassa kuin pässiä narussa? Tunnista vaaran merkit!

digitaalinen liiketoiminta

Ei ole kovin helppoa arvioida, onko digipanostukset yrityksessä kohdistettu järkevästi, vai ollaanko hakoteillä. Muutamaan signaaliin kannattaa kiinnittää huomiota.

Digikehittäminen ja nykyisin enenevässä määrin ”tekoälyhuuma” ovat nousseet IT-osastolta johto- ja hallituskeskusteluihin. On äärimmäisen tärkeää, että johto on kiinnostunut näistä asioista, sillä kyse on liiketoiminnan kannalta kriittisistä asioista. Mikäli et ole kehityksessä sinulle sopivalla tavalla mukana, kilpailijat menevät ohi. Tämän lisäksi aivan uusia kilpailijoita voi ilmaantua myös perinteisten toimialarajojen ulkopuolelta.

Siksi johdon on osallistuttava ja osallistettava omaa organisaatiotaan digitaalisessa uudistamisessa. Johdon haaste on kehityspanosten mitoittaminen ja kohdentaminen. Mihin kannattaa investoida ja miten hyötyjä todennetaan? Tunnistan nämä haasteet omakohtaisesti: samojen kysymysten kanssa myös Digian tuhathenkisessä organisaatiossa painitaan.

Selkeyttä digikysymyksiin ei ole aivan helppo saada maailmassa, jossa keskustelua leimaavat ”hype-termit” ja konsulttien viljelemä alan slangi. Myös omassa organisaatiossa jokaisella on mielipide. Lopputuloksena digihankkeita saatetaan käynnistää kovalla innolla, vaikka takaraivossa kalvaisi epävarmuus hankkeen tarkoituksesta ja lopputuloksesta.  

Johtaja, tunnista nämä vaaran merkit

Kuten todettu, on tärkeää, että digi- ja älyhankkeissa mennään eteenpäin! Pysähtyä ei voi.  Mistä sitten voi tietää sen, että oikeat asiat etenevät oikeaan suuntaan – eikä johto ole joutunut pässiksi narun päähän? Kokemuksen perusteella tämä ei ole aivan helppoa, mikäli ”narunvetäjät” ovat taitavia.

Tässä muutamia asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota:

1. Kun hankkeita aloitetaan, paneudu asiaan ja ymmärrä tavoiteltavat hyödyt selkeällä suomen kielellä. Älä sotkeudu IT-slangiin. On tärkeämpää kysyä ”Miksi tämän teemme?” kuin ”Miten tämän teemme?”. Teknologiset ratkaisut kyllä löydetään.

 2. Hankkeiden taustaksi kannattaa hyödyntää dataan perustuvaa asiakashavainnointia markkinatutkimusten sijaan. Näin tekeminen pysyy kiinni arjen hyödyissä. Aina tämä ei ole mahdollista, mutta usein on.

 3. Usein nämä hankkeet toteutetaan ketterin kehitysmenetelmin. Tällöin hankkeen edetessä kannattaa edellyttää näkyviä välituloksia. Mikäli näitä ei synny, ja hanke jatkuu ja jatkuu ilman näkyviä tuloksia, saatetaan olla hakoteillä. Tässä pitää olla ajoissa tiukkana.

Teknologia antaa meille kaikille uusia mahdollisuuksia, joihin on tartuttava. Kehityshankkeet saadaan vietyä tuloksellisesti läpi, kun ne rakennetaan aidosti asiakashyötyjen ja liiketoiminnan näkökulmasta sekä hankkeita johdetaan sopivan jämäkästi.

Eckerö Line on yksi hyvä esimerkki liiketoiminnan kehityksestä, jossa liikkeelle on lähdetty asiakaskokemuksesta ja -ymmärryksestä, ja näkyviä tuloksia on tuotettu vaiheittain.

Miten kehittää digitaalista liiketoimintaa järkevästi? Lue lisää:

New call-to-action


digitaalinen liiketoiminta

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi