Yritysstrategia kunnossa - muistithan somen?

Sosiaalinen media on viimeistään nyt syytä ottaa osaksi yrityksen muuta strategiaa. Oikeilla työkaluilla somen haltuunotto ja sieltä saatavan datan analysointi sujuu helposti.

shutterstock_262335101.jpgUusi vuosi tuo mukanaan jälleen uusia tavoitteita yrityksille. Tänä vuonna useassa yrityksessä perinteisten mittareiden rinnalle tuodaan joukko sosiaaliseen mediaan liittyviä tavoitteita. Asiakkaat, vaikuttajat ja kaupankäynti on siirtynyt yhä vahvemmin someen. Tämän myötä yrityksille on muodostunut tarve mitata onnistumistaan somessa ja suhteuttaa se yrityksen muuhun strategiaan.

Liiketoiminnan tavoitteissa on yrityskohtaisia eroja ja sama pätee myös sosiaalisen median strategiaan. Seuraavat seikat yhdistävät onnistuneita somestrategioita:

  • Somestrategia ei ole irrallinen lista päämääriä vaan osa muuta liiketoiminnan strategiaa.
  • Hyvin suunniteltu strategia edesauttaa sen jalkauttamista ja tulosten mittaamista.
  • Somestrategiassa on selkeästi määritelty, mitä sillä tavoitellaan.
  • Seurattavat tavoitteet, kuten fanien määrän tai bränditietoisuuden kasvattaminen, on määritelty.
  • Strategiasta vastaavat henkilöt ovat tietoisia aikajanasta, jolla tavoitteiden toteutumista tarkkaillaan.
  • Somedatan keruuseen ja analysointiin on varattu aikaa, sillä yhden päivän tulokset eivät vielä kerro totuutta.

Microsoftin Social Engagement -työkalu somen analysointiin

Sosiaalinen media on ollut viimeisten vuosien aikana eräs Microsoftin Dynamics CRM:än liittyvien palveluiden teemoista. Microsoftin oma sosiaalista mediaa analysoiva järjestelmä Microsoft Social Engagement saapui markkinoille keväällä 2014 ja on siitä lähtien ollut jatkuvassa kehityksessä.

Microsoftin Social Engagementin avulla voidaan itseluotujen hakuehtojen perusteella kerätä dataa Twitteristä, blogeista, videoista, uutispalveluista sekä julkisilta Facebook-sivuilta. Järjestelmä on integroitu Dynamics CRM:ään, jolloin esimerkiksi tuotteesta, kilpailijasta tai kampanjasta kerättyä ja analysoitua dataa voidaan esittää CRM-järjestelmässä ilman siirtymistä Social Engagement-palveluun.

Social Engagement sisältää erilaisia valmiita koontinäkymiä, jotka visualisoivat analysoitua dataa erilaisten graafien, kuvaajien, karttojen tai listojen avulla. Koontinäkymien etuna on, että yhdellä silmäyksellä voidaan poimia karttanäkymän avulla keskustelujen sijainti, nähdä onko keskustelu positiivista vai negatiiivista sekä porautua syvemmälle keskustelujen sisältöön.

kuvitus1.png

Microsoft Social Engagementin kautta yritys voi hallinnoida omaa sosiaalisen median profiilia ja olla vuorovaikutuksessa eri kanaviin ilman siirtymistä palvelusta toiseen. Palvelun kautta tehtävien hakujen ja analyysidatan hyödyntäminen sidotaan strategisiin tavoitteisiin ja mittareita voidaan seurata päivittäin koontinäkymien tai CRM:n luodun koontinäkymän kautta.

Esimerkkinä sometiedon hyödyntämisestä, on uuden tuotteen lanseeraukseen liittyvä haku ja sen aikaansaaman mediapöhinän analysointi. Yksinkertaistaen tilannetta voisi kuvata näin: uuden tuotteen nousujohteinen menekki korreloituu onnistuneeseen markkinointikampanjaan ja yritys saa uusia seuraajia Twitterissä ja Facebook-sivuilla. Lisäksi somen kautta saatuun palautteeseen voidaan vastata suoraan Social Engagement-palvelusta käsin tai siirtää se CRM:n kautta asiakasvastaavalle. Näin varmistetaan, ettei yksikään palaute jää ilman reagointia.

kuvitus2.png

Social Engagement-palvelua voidaan käyttää myös kilpailijoiden analysointiin. Kilpailijaan sidotut haut tuottavat dataa, jota analysoimalla voidaan seurata kilpailijan somekampanjoiden menestystä. Näitä tietoja hyödyntämällä voidaan ohjata oman yrityksen menestystä somessa.

Social Engagementin avulla somestrategian jalkautus ja tavoitteiden seuraaminen on tehty helpoksi ja visualisoitua dataa on helppo ymmärtää ilman tiedon siirtoa Exceleihin tai vaativien analyysien tekoa.

Tällöin myös some muuttuu epämääräisestä datamassasta helpommin käsitettäväksi kokonaisuudeksi, joka auttaa yritystäsi ottamaan kaiken irti sosiaalisen median mahdollistamasta voimasta.

Digian CRM-tiimi auttaa yritystäsi Dynamics CRM- ja Microsoft Social Engagment-palveluihin liittyvissä kysymyksissä – lue lisää nettisivuiltamme.

asiakkuudenhallinta   sosiaalinen media   Microsoft
Outi Karhunen | Konsultti, projektipäällikkö

Outi Karhunen | Konsultti, projektipäällikkö

Outi on asiakkuudenhallinnan asiantuntija, jolla on taustalla monipuolinen ura Microsoftin Dynamics CRM-järjestelmän parissa. Matkan varrella on kertynyt kokemusta monentyyppisistä toimialoista varainhoidosta eläkevakuuttamiseen ja sieltä teollisuuden aloille. Outin päätavoitteena nyt ja tulevaisuudessa on toimia siltana asiakkaan ja järjestelmätoimittajan välissä sekä löytää kattavat ratkaisut asiakkaiden tarpeisiin. Vapaa-ajallaan Outi käärii hihat ja viettää laatuaikaa vanhaa puutaloa remontoiden tai puutarhatöissä sormet mullassa. Jokapäiväinen meditointituokio taas löytyy salilta tai metsäpoluilta.

Kirjoittajan kaikki blogitekstit

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Viimeisimmät kirjoituksetSeuraa meitä somessa

LinkedIn Twitter Facebook YouTube YouTube