Paljastuuko sinusta Jarmo MacGyver tai Kati Ikihongatar? Testaa, millainen Punaisen Ristin vapaaehtoinen olisit!

analytiikka digitaaliset palvelut

spr-1

Data kertoo, että Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset voi jakaa karkeasti neljään ryhmään kiinnostuksenkohteiden ja muiden ominaisuuksien perusteella. Esittelemme heidät tässä blogitekstissä. Spoiler-varoitus! Jos haluat ennen lukemista testata, millainen vapaaehtoinen olisit, tee se täällä.

Punaisen Ristin vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua Oma Punainen Risti -palvelussa. Luodessaan profiilin vapaaehtoiseksi haluava kertoo, millaisesta toiminnasta hän on kiinnostunut ja millaisia taitoja hänellä on.

Näiden tietojen pohjalta Punainen Risti ja Digia ovat luoneet datamallin, joka luokittelee vapaaehtoisprofiilit ryhmiin, joilla on samankaltaisia kiinnostuksenkohteita ja motivaatiotekijöitä. Näitä ryhmiä kuvataan vapaaehtoispersoonien avulla. Persoonat on luotu haastattelemalla Punaisen Ristin asiantuntijoita ja vapaaehtoisia, minkä jälkeen ne on todennettu data-analyysin ja mallinnuksen avulla. Mallinnus perustuu 45 eri muuttujaan.

Mihin persoonia ja datamallia tarvitaan?

”Kun pystymme tarjoamaan automaattisesti henkilölle toimintaa sen mukaan, mitkä ovat hänen kiinnostuksen kohteensa ja miten hän on käytettävissä, voimme tarjoa apua todella paljon useammalle. Yksitellen tai erilaisten tietoajojen perusteella kohdennusta olisi todella raskasta ja kallista, ellei jopa mahdotonta, tehdä”, kirjoittaa Punaisen Ristin projektipäällikkö Tapani Tulkki blogissa.

Vapaaehtoispersoonat tutuksi!

Kati Ikihongatar on sitoutunut SPR:n jäsen. Hän kuuluu yhteisönsä vastuunkantajiin ja on ylpeä siitä. Hänelle vapaaehtoistyö ja luottamustehtävät ovat oleellinen osa identiteettiä. Kati on sydämellään mukana auttamassa ja organisoimassa toimintaa. Katin tavoite on viedä Punaisen Ristin toimintaa jäsentyneeseen ja laadukkaaseen suuntaan. Hän on valmis käyttämään paljon omaa aikaansa toimintaan, jos asiat saadaan sujumaan jouhevasti. Kati on valmis ottamaan vastuuta myös asioista, jotka eivät ole hänen ensisijaisia kiinnostuksen kohteitaan. Häntä ilahduttaa toiminnan laatu ja tuloksekas tekeminen. Liiallinen työkuorma ja epäjärjestelmällisyys turhauttavat Katia. Persoonan keski-ikä on 37 vuotta, joskin ryhmästä löytyy paljon myös parikymppisiä.

Osuus Punaisen Ristin vapaaehtoisista: 13 %

Koronakriisi sai Kati Ikihongatar -profiilien osuuden kasvuun – lue lisää uutisesta >>

Jarmo MacGyver on reipas ja rehti oman paikkakuntansa aktiivi. Hän on kiinnostunut valmiustoiminnasta ja täsmätekemisestä, kuten ruoka-avun jakelusta. Hänen muita kiinnostuksenkohteitaan ovat esimerkiksi valmentaminen urheiluseuroissa tai partio. Jarmon tavoite on saada aikaan konkreettisia tuloksia, ja häntä ilahduttaa näkyvät tulokset sekä tehtävät, joilla on selkeä alku ja loppu. Sen sijaan Jarmoa turhauttaa ajan käyttäminen epäkonkreettisiin asioihin. Jarmo odottaa, että hänet kutsutaan paikalle, kun apua tarvitaan johonkin tiettyyn tekemiseen, vaikkapa talkoisiin, ja hänet vapautetaan hallinnosta. Jarmo ei sitoudu organisaatioon. Jarmo haluaa tehdä vapaaehtoistyötä erityisesti viikonloppuisin ja omalla autolla kulkien. Jarmoja löytyy kaikista ikäryhmistä. Punaisen Ristin vapaaehtoiseksi ilmoittautuneista miehistä suurin osa on Jarmoja, noin 30 prosenttia.

Osuus Punaisen Ristin vapaaehtoisista: 13 %

Anu, vireä seniorihoitaja on jäänyt eläkkeelle tyypillisesti hoito-, sosiaali-, opetus- tai kasvatusalan tehtävistä. Nyt eläkkeellä vapaaehtoistyö on Anulle tärkeä osa elämää. Hänellä on aito halu auttaa ja samalla lisätä merkityksellistä sisältöä elämäänsä. Hän on miettinyt tarkasti, mihin haluaa eläkkeellä aikansa käyttää, kun vihdoin on vapaus valita. Anu odottaa, että hänen toiveitaan kuunnellaan ja hän saa tehdä juuri niitä tehtäviä, joista nauttii ja joissa kokee itsensä osaavaksi. Odotukset toimia oman mukavuusalueen ulkopuolella turhauttavat Anua. Anu haluaa myös tavata ihmisiä ja viettää yhdessä aikaa. Hän on kiinnostunut erityisesti seniorityöstä. Iältään Anut ovat tyypillisesti yli 60-vuotiaita, eläkeikäisiä.

Osuus Punaisen Ristin vapaaehtoisista: 21 %

Essi Maailmanparantaja on nuori ja koulutettu kaupunkilainen, joka potee maailmantuskaa ja kiinnostuu omien arvojensa mukaisesta auttamisesta. Hän aktivoituu usein julkisen keskustelun vaikutuksesta. Hän jakaa kokemuksensa verkostolleen ja kiinnittyy – jos kiinnittyy – ihmisiin, ei organisaatioon. Essi haluaa kokea itsensä ihmiseksi, joka tekee maailmasta vähän paremman, ja jakaa tätä verkostolleen. Essi kokeilee mielellään eri vaihtoehtoja löytääkseen itselleen sopivan kiinnostuksen kohteen. Häntä ilahduttavat erittäin nopea palvelu ja yhteisöllisyys. Jos Essi kokee, ettei hän pääse mukaan ryhmään tai tarjolla ei ole samanhenkistä ryhmää, se turhauttaa häntä, samoin kuin toiminnan hitaus. 18–30-vuotiaat (ja toisinaan vanhemmatkin) Essit keskittyvät Suomen suuriin kaupunkeihin: pääkaupunkiseudulle, Tampereelle, Turkuun ja Ouluun.

Osuus Punaisen Ristin vapaaehtoisista: 17 %

30 % vapaaehtoisprofiileista ei kuulu mihinkään edellämainittuun persoonaan.

Testaa millainen vapaaehtoinen olisit >>

 

Vapaaehtoispersoonien kuvaukset ovat tuottaneet Vesa Hack, Minna Häkämies ja Alina Peussa Digialta osana Punaisen Ristin ja Digian yhteistyötä.


analytiikka   digitaaliset palvelut

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Sinua voisi myös kiinnostaa